زمین خواری دولتی در ایلام / داد کشاورزان ایلامی از تصرف زمین‌هایشان

بیکاری، وضعیت نامناسب اقتصادی و تصرف زمین‌هایی که مالک مشخص دارند در اوضاع کنونی باری است که بیش از پیش سنگینی آن بر دوش قشر ضعیف کشاورز سنگینی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، موضوع چند صد هکتار زمین کشاورزی تصرف شده با عنوان اراضی ملی توسط منابع طبیعی، یکی از موضوعاتی است که تعداد زیادی از مردم ایلام را از سال 85 تاکنون با آن درگیر کرده است. بیکاری، وضعیت نامناسب اقتصادی و تصرف زمین‌هایی که مالک مشخص دارند در اوضاع کنونی باری است که بیش از پیش سنگینی آن بر دوش این قشر ضعیف کشاورز سنگینی می‌کند.

با توجه به پیگیری‌های مکرر مردم و رای مثبت دادگاه و کارشناسان مبنی بر قانونی بودن خواسته‌ مردم در خصوص بازپس‌گیری زمین‌ها، باید منتظر ماند تا واکنش ارگان‌های نظارتی را ببینیم.

این فیلم گوشه‌ای از  مشکلات، دغدغه و موضوعاتی است که بر صاحبان زمین‌ها گذشته است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز