اقامه نماز مغرب و عشا توسط امام جمعه شهر ایلام، در پارک بام ایلام (گزارش تصویری)

 

شب گذشته، نماز مغرب و عشا توسط امام جمعه شهر ایلام در پارک بام ایلام برگزار شد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال