معاون استاندار: سامانه جامع پژوهش در ایلام راه اندازی شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ایلام از راه اندازی طرح جامع سامانه پژوهش در استان خبر داد و گفت: این سامانه با همکاری دانشگاه ایلام و مراکز آموزش عالی استان راه اندازی شده است.

معروف بسطامی شامگاه دوشنبه در نشست کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان ایلام هدف از ایجاد این سامانه را جلوگیری از فرصت سوزی، تجمیع طرح های تحقیقاتی، دسترسی آسان به آنها، آسیب شناسی طرح های مورد نیاز استان و جلوگیری از فرصت سوزی برشمرد.

وی اضافه کرد: اساس کار توسعه انجام پژوهش و هدفگذاری و تدوین برنامه دقیق بر اساس مسیر تقویم آموزشی است و دسترسی آسان به این سامانه مانع انجام طرح های تحقیقاتی غیر ضروری می شود.

معاون استاندار ایلام اظهار داشت: کارشناسان، اساتید، مدیران دستگاه ها و صاحب نظران می توانند پیشنهادات خود  را در این خصوص اعلام کنند.

بسطامی تاکید کرد: دستور کار آموزش، پژوهش و فناوری بنابر دستور استاندار ایلام همواره مد نظر کارگروه بوده و با توجه به اهمیت پژوهش سعی شده است در این مسیر هدف گذاری انجام گیرد.

وی بر ضرورت انجام طرح های استان بر اساس پژوهش های علمی تاکید کرد و گفت: بدون در نظر گرفتن مباحث علمی برای اجرای یک طرح نمی توان انتظار نتایج عالی را داشت.

وی پژوهش و آموزش و بکارگیری فناوری را یکی از ضرورت های اساسی توسعه پایدار برشمرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و -1روز