برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی ایلام با یک هفته تاخیر

محمد میرزایی‌حیدری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام، گفت: با تاکید رئیس ستاد کرونا استان و استانداری ایلام و به درخواست والدین و دانشجویان امتحانات تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام تا اطلاع ثانوی با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد.

وی افزود: در روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه در خصوص برگزاری امتحانات در جلسه‌ی ستاد مبارزه با کرونا استان تصمیم گیری می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام، گفت: امتحانات ۴ هفته طول می‌کشد و هفته اول که در تاریخ ۲۴ تا ۲۹ خرداد ماه قرار دارد لغو و به تاریخ ۲۱ تا ۲۶ تیر ماه تا اطلاع ثانوی تغییر یافته است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز