جلوگیری از سهمیه بندی آب در ایلام با رعایت الگوی مصرف / شهروندان صرفه جویی کنند

نورالله تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درایلاماظهار داشت: افزایش مصرف و رعایت نکردن الگوی مصرف آب در ایلام موجب کسری مخازن ذخایر آب‌شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان ایلام گفت: افزایش مصرف بی‌رویه آب و پایین رفتن سطح مخازن، آب شُرب استان در وضعیت قرمز قرارگرفته و چنانچه مصرف شهروندان به همین روال ادامه یابد، ناچار به جیره‌بندی آب خواهیمبود.

وی رعایت الگوی مصرف، پرهیز از استفاده بی‌رویه با توجه به شرایط جوی و استفاده از کولر‌های آبی را راهکار کاهش مصرف و کمک به تأمین ذخایر آب دانست و گفت: سرانه مصرف آب در بخش خانگی در استان ایلام دو برابر شاخص کشوری است.

تیموری منطبق کردن سرانه مصرف با شاخص کشوری را مؤثر در تأمین آب ایلام دانست و خاطرنشان کرد: با رعایت الگوی مصرف، می‌توان از جیره‌بندی، قطع مکرر و افت فشار آب ایلام جلوگیری کرد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان ایلام در پاسخ به این سؤال که تأثیر شیوع کرونا ویروس بر مصرف آب به چه میزان بوده است؟ گفت: مصرف آب با شیوع کرونا ویروس در ایلام از افزایش 20 درصدی برخوردار است.

تیموری در پایان گفت: از عموم مردم فهیم استان عاجزانه تقاضامندم نهایت صرفه جویی را داشته باشند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 16ماه و -15روز