روزی با کادر درمانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام

این مرکز درمانی از ابتدای شیوع بیماری کرونا ویروس در استان ایلام محل بستری بیماران کرونایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ کادر درمانی این بیمارستان از دغدغه هایشان می‌گویند و اینکه مردم  با رعایت نکات روزی با کادر درمانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلامبهداشتی و در خانه ماندن به کادر درمان برای قطع زنجیره کرونا کمک کنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -10روز