شنبه 14 تیر 1399

روزی با کادر درمانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام

این مرکز درمانی از ابتدای شیوع بیماری کرونا ویروس در استان ایلام محل بستری بیماران کرونایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ کادر درمانی این بیمارستان از دغدغه هایشان می‌گویند و اینکه مردم  با رعایت نکات روزی با کادر درمانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلامبهداشتی و در خانه ماندن به کادر درمان برای قطع زنجیره کرونا کمک کنند.

نظرات ارسال نظر