کانال مهار آبهای سطحی زیرگذر شهید کشوری در حال احداث است

علی رضازاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این کانال به طول ۸۰۰ متر با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی همزمان با تکمیل پروژه زیرگذر شهید کشوری در حال انجام است.

وی افزود: این پروژه از محل خیابان آیت‌الله حیدری تا بلوار اصناف کشیده شده است و تا اسفند امسال تکمیل می شود.

معاون شهردار ایلام یادآور شد: پروژه زیرگذر شهید کشوری با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی تا بهمن ماه امسال تکمیل می شود اما با توجه به احداث کانال مهار و هدایت آبهای سطحی که به موازات آن در حال احداث است، افتتاح این ۲ پروژه موکول به تکمیل کانال در اسفندماه شده است.

رضازاده ه در مورد روند تکمیل طرح زیرگذر شهید کشوری هم توضیح داد: این پروژه با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت ریالی به طول ۵۰۰ متر به مرحله خاک برداری عرشه ها رسیده است.

وی اضافه کرد: به علت خاک برداری عرشه ها خط ارتباطی خیابان آیت‌الله حیدری - بلوار شهید بهشتی به مدت یک ماه از چهارشنبه هفته جاری مسدود شده است.

وی با بیان اینکه مدت پیمان سپاری این پروژه ۱۸ ماهه است و پیمانکار طبق زمان بندی تعیین شده پروژه را تکمیل می کند، تاکید کرد: اما یکی از عوامل و موانع فراروی این طرح ها وجود شبکه های زیرساختی شرکت های برق، مخابرات و آب است که نیازمند جابجایی هستند.

وی افزود: برای احداث و تکمیل پروژه زیرگذر شهید کشوری ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان انعقاد قرارداد شده که تاکنون ۵۰ درصد مبلغ معادل هشت میلیارد تومان آن به پیمانکار داده شده است و محل تامین این اعتبار منابع درآمدی شهرداری تامین می شود.

معاون شهردار ایلام در مورد دیگر طرح های در دست اجرای شهرداری اظهارداشت: بهسازی قسمتی از بلوار امام خمینی (ره) تا میدان مقاومت و اجرای پارک خطی و توسعه فضای سبز بلوار پژوهش نیز در حال انجام است.

شهر ایلام حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز