بیشترین بارندگی ایلام در بخش زرنه ثبت شد

ناصر ملکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پس از زرنه ایوان ، دره شهر با ۳۱، لومار ۲۱، بدره ۲۰ ، ملکشاهی با ۱۵ میلی متر بیشترین بارش را در بازه زمانی یاد شده به خود اختصاص دادند.

وی یادآور شد: طی مدت یاد شده در شهر ایلام نیز ۱۷ میلیمتر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی ایلام تاکید کرد: شهر ایلام در سال زراعی ۹۹ شاهد ۲۳۸ میلی متر بارندگی بوده که در مقایسه با ۳۳۵ میلی متر سال گذشته ۲۹ درصد کاهش و نسبت به میانگین بلندمدت ۲۳ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایرنا، از ابتدای سال آبی جاری شهرستان های آبدانان با ۳۳۲ میلیمتر بیشترین و مهران با ۱۶۰ میلیمتر کمترین دریافت نزولات جوی را داشته اند و مقدار بارش ها در ایلام هم ۲۳۸ میلیمتر بوده است.

استان ایلام بعد از استان‌های گیلان، مازندران و لرستان رتبه چهارم بیشترین دریافت نزولات جوی در سال آبی جاری ( ۹۸ -۹۹ ) را کسب کرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز