شهر میمه دهلران دهه فجر گازدار می شود

عباس شمس اللهی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعتبار هزینه شده در اجرای پروژه گازرسانی به شهر میمه را ۱۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برای گازرسانی به این شهر ۴۷ کیلومتر خط تغذیه، ۲۰ کیلومتر شبکه توزیع و یک ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در ساعت احداث شده است.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی گازرسانی به شهر پهله زرین آباد بعنوان تنها شهر باقیمانده استان یادآور شد: با گازدار شدن این شهر و روستاهای اطراف آن تا پایان سال جاری بیش از یک هزار و ۱۰۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار و ظریب نفوذ گازرسانی در شهرها به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

شمس اللهی با بیان اینکه هم اکنون ۹۹ درصد جمعیت شهری و ۹۴ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، گفت: با پایان یافتن عملیات اجرایی پروژه های جاری تا پایان سال ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۷ درصد جمعیت روستایی خواهد از نعمت گاز برخوردار خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت گازرسانی به صنایع استان نیز گفت: هم اکنون ۸۷۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

هم اکنون ۴۵۹ روستا و ۲۳ شهر استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند.

از ابتدای راه اندازی این شرکت تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز