انتخاب طرح تحقیقاتی دکتر محمود رستمی‌نیا رئیس دانشکده کشاورزی بعنوان طرح برگزیده دانشگاهی ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومي، طرح تحقيقاتي دکتر محمود رستمي‌نيا رئيس دانشکده کشاورزي با عنوان  «مطالعات تناسب اراضي نيمه تفصيلي دقيق و بانگري خاک شناسي اراضي شبکه آبياري تحت فشار شهرک وليعصر در شهرستان بدره» بعنوان طرح برگزيده دانشگاهي وزات علوم، تحقيقات و فناوري در  حوزه ارتباط با صنعت در سال 1399 انتخاب گرديد.

بنا به اين گزارش: شناسايي استعداد اراضي هر منطقه از اصولي‌ترين روش‌ها جهت استفاده بهينه از اين منابع، طراحي الگوي کشت مناسب و افزايش توليدات کشاورزي است و لذا برنامه‌ريزي صحيح و بلند مدت در زمينه­ي استفاده از اراضي بر اساس استعداد و نوع نيازهاي جامعه­ي ضروري مي­باشد. از طرفي توجه جدي به امنيت غذايي و توليد محصولات زراعي و باغي سالم براي رفع نياز­هاي ساکنين استان در وهله­ي نخست و سپس بر اساس تدوين يکسري راهبردهاي پايدار با هدف افزايش بهره­وري در واحد سطح، منجر به افزايش صادرات محصولات کشاورزي به بازارهاي داخلي و بين المللي مي‌گردد. در همين راستا و با توجه به اهميت منابع خاک موجود بويژه در اراضي کشاورزي، اين طرح تحقيقاتي به منظور شناسايي و تهيه نقشه خاک اراضي واقع در منطقه شهرک وليعصر در شهرستان بدره براي طراحي سيستم­هاي نوين آبياري و در نهايت ارائه و تعيين الگوي کشت بهينه براي بهره­برداري کشاورزان و باغداران منطقه مطالعاتي و همچنين افزايش توان و دانش فني کارشناسان مربوطه در بخش کشاورزي استان ايلام انجام پذيرفت. در اين پروژه با تفسير تصاوير ماهواره‌اي لندست هشت و بازديد منطقه و بررسيهاي صحرايي و بر اساس نقشه‌برداري آزاد تعداد 78 پروفيل با بيل مکانيکي حفر شد و پروفيل‌ها بر اساس دستورالعمل تشريح خاک آمريکايي تشريح و ويژگيهاي مورفولوژيکي و مختصات جغرافيايي آنها ثبت شد و در پايان از خاک افق‌هاي مختلف همه پروفيل‌ها نمونه‌برداري به عمل آمد و نتايج حاصله اخذ گرديد.

اين گزارش مي‌افزايد: دکتر غلامحسين رحيمي معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اهداء لوحي  از زحمات دکتر رستمي‌نيا به جهت انجام اين تحقيق ارزنده، تقدير بعمل آورد.

روابط عمومي دانشگاه ايلام، اين موفقيت را به آقاي دکتر رستمي‌نيا تبريک عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان و دانشکده کشاورزي را در پيشبرد اهداف عالي دانشگاه آرزومند است

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 14ماه و -7روز