تمام شهرک های صنعتی ایلام گازدار هستند

عباس شمس اللهی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سال گذشته ۱۴۶ واحد صنعتی، نصب ۱۳ ایستگاه میترینگ، ۶۱ کیلومتر اجرای خط تغذیه و شبکه برای صنایع اجرا شد که این میزان عملیات گازرسانی به عنوان یک رکورد ثبت شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۸۷۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان از نعمت گاز برخوردار هستند، افزود: در چند سال‌ گذشته توسعه گازرسانی به صنایع موجب کاهش مصرف سوخت های آلاینده مانند گازوییل و مازوت شده است که می تواند تاثیر بسزایی بر بهبود کیفیت هوا و کمک به محیط زیست داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام ِیادآور شد: میانگین مصرف گاز مصرفی در صنایع استان در سال گذشته ۲۲۱ میلیون متر مکعب بوده است که برابر جایگزینی ۲۲۷ میلیون لیتر گازوییل مصرفی در صنایع شده است.

شمس اللهی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۰ پیمانکار در اجرای تکمیل پروژه گازرسانی به ۲ شهرباقی مانده استان در شهرستان دهلران یادآور شد: عملیات اجرایی خط تغذیه گاز رسانی به دو شهر سراب میمه و زرین آباد از توابع شهرستان دهلران در مراحل پایانی کار قرار دارد.

وی اعتبار هزینه شده در اجرای این طرح گازرسانی را افزون بر ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: هم اکنون ۱۴ پیمانکار در فازهای مختلف این پروژه با جدیت تمام در حال فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام افزود: در ایام مبارک دهه مبارک فجر پروژه گازرسانی به شهر میمه تکمیل و شهر پهله نیز تا پایان سال به شبکه گاز سراسری متصل خواهد شد.

شمس اللهی با اشاره به وضعیت گازرسانی در مناطق شهری استان گفت: هم اکنون میزان برخورداری مناطق شهری از شبکه توزیع گاز ۹۹ درصد است

وی تاکید کرد: با تمام عملیات گازرسانی به این ۲ شهر باقی مانده تا پایان امسال ضریب نفوذ گازرسانی در شهرهای استان به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام از اجرای عملیات گازرسانی به چندین روستاها تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژه ضریب نفوذ گاز در روستاهای این استان به ۹۹ درصد می رسد. 

هم اکنون ۴۵۹ روستا و ۲۳ شهر استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند.

از ابتدای راه اندازی این شرکت تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز