اولین شکست خانگی تیم فوتبال چوار ۶۵ ایلام

اولین شکست خانگی تیم فوتبال چوار ۶۵ ایلام با نتیجه یک بر صفر به سود تیم خورموج بوشهر رقم خورد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -9روز