۱۲ فضای ورزشی ایلام با حضور رییس جمهوری افتتاح شد

به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام، این طرح های ورزشی شامل ۲ سالن ورزشی و ۱۰ چمن مصنوعی است.

نصرت الله رحیمی افزود: سالن های ورزشی در شهرهای ایلام و دره شهر و ۱۰ چمن مصنوعی نیز در مناطق مختلف استان واقع شده اند.

وی اظهار کرد: مجموع مساحت این طرح های ورزشی پنح هزار و ۶۹۲ متر مربع بوده که با هزینه ای بالغ بر ۸۴ میلیارد ریال در سطح استان مورد بهره برداری قرار گرفتند.

یک هزار و ۲۰۰  آموزشی در استان ایلام وجود دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 19ماه و 12روز