تفحص پیکر پاک ۱۰ شهید دوران دفاع مقدس در «چنگوله» (فیلم)

روز گذشته پیکر پاک 10 شهید دوران دفاع مقدس در منطقه چنگوله مهران تفحص شد.
 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -10روز