سومین دستگاه اکسیژن‌ساز ایلام خریداری شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: سومین دستگاه اکسیژن‌ساز بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) ایلام خریداری شده و مراحل نصب و راه اندازی آن در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دکتر عباس قیصوری اظهار داشت: با حمایت، رایزنی‌ها و پیگیری‌های استاندار ایلام و رییس دانشگاه علوم پزشکی این دستگاه اکسیژن‌ساز خریداری شده و توسط متخصصان و دست‌اندرکاران جهت تقویت اکسیژن مصرفی بیماران بستری در بیمارستان در حال نصب و راه اندازی است.

وی افزود: این دستگاه اکسیژن‌ساز میزان ۶۰۰ لیتر اکسیژن در دقیقه تولید می‌کند و در کنار ۲ دستگاه اکسیژن‌ساز دیگر، جهت تقویت اکسیژن مصرفی در بیمارستان نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: این دستگاه اکسیژن‌ساز با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال خریداری شده و دغدغه‌های مربوط به افزایش صعودی تعداد بیماران بستری و اکسیژن مصرفی احتمالی مورد نیاز آنان را برطرف خواهد کرد.

دکتر قیصوری یادآور شد: پیش از ۲ دستگاه اکسیژن ساز هر کدام با ظرفیت تولید ۶۰۰ لیتر در دقیقه در نتیجه رایزنی‌ها با وزارت بهداشت، پیگیری‌های مکرر رییس دانشگاه و حمایت همه‌جانبه استاندار ایلام به استان اختصاص یافت که در بیمارستان‌های امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی نصب و راه‌اندازی شده‌اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 16ماه و -15روز