برخورداری بازنشستگان از مزایای مناطق جنگی به تصویب شورای نگهبان رسید

علی اکبر بسطامی روز شنبه در این خصوص اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های محروم و جنگ‌زده، ‌بندی تحت عنوان ماده ۱۱۲ گنجانده شد و در این بند آمده است، کسانی که در مناطق جنگی خدمت می‌کنند باید از مزایای مناطق جنگی بهره‌مند شوند.

وی افزود: این قانون شامل همه افرادی که در بازه زمانی شروع جنگ تاکنون در مناطق جنگی مشغول کار هستند، می شود.

بسطامی یادآور شد: بر اساس این مصوبه، مزایای مناطق جنگی به تمامی افرادی که از اول تا پایان جنگ در مناطق جنگی مشغول فعالیت بودندو همچنین هم اکنون بازنشسته شدند، تعلق می‌گیرد.

تصویب این طرح که با تلاش علی‌اکبر بسطامی نماینده ایلام و عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس تصویب شد، تاثیر مهمی در احکام بازنشستگان مشمول این قانون برجای خواهد گذاشت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز