مدارس ابتدایی حق برگزاری آزمون نوبت اول ندارند

مهرانگیز جلیلیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ارزشیابی دانش آموزان ابتدایی بصورت تکوینی در طول سال تحصیلی و بر اساس اهداف برنامه درسی و نتایج کیفی تحصیلی محاسبه و مجاز به برگزاری  امتحان با عنوان نوبت اول نیستند.

وی ادامه داد: اگرچه معلمان می توانند در طول سال تحصیلی آموزش هایی برای دانش آموزان ابتدایی برگزار کنند، ولی ارزشیابی این امتحان ها بصورت کلی در کارنامه دانش آموزان با استفاده از شیوه توصیفی درج می شود.

معاون آموزش و پرورش ایلام تاکید کرد: فعالیت های تمامی دانش آموزان ابتدایی در پوشه های کار آنها ثبت و در پایان نیمه نخست سال تحصیلی نتیجه آنها به دانش آموزان اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش ایلام، تمامی آزمون های پایانی نوبت اول مدارس دوره اول و دوم متوسطه اعم از نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش در استان به صورت حضوری برگزار می شوند.

این آزمون ها از ۱۸دی ماه آغاز و تا پایان دی ماه ادامه خواهند داشت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز