قطع درختان و آفات باعث تُنُک شدن جنگل های ایلام شده است

رضا احمدی روز دوشنبه در حاشیه‌ بذرکاری بوستان جنگلی چغاسبز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: جنگل های استان باید با کاشت نهال و بذر ترمیم و احیا شوند.

وی یادآور شد: اکنون از عرصه بیش از ۶۰۰ هزار هکتاری جنگل های استان ۱۵۰ هزار هکتار آن درگیر آفت لورانتوس است که باید این اراضی احیا و بازسازی شود.

احمدی در مورد کاشت بذر هم توضیح داد: این بذور از رویشگاه های طبیعی و درختان سالم و خاص و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و آفات گرفته می شوند و دست کاشت نهالستان ها نیستند.

وی یادآور شد: بذرگیری از این عرصه‌ها سال ها کارآمد بوده و هرسال بسته به میزان بارش ها، رطوبت هوا، سلامت درختان و عوامل دیگر متفاوت است و بارش نزولات جوی نقشی موثر در میزان باروری درختان و تولید بذر دارد.

وی در مورد مزایا و تفاوت بذر با نهال هم گفت: بذر برخلاف نهال نیاز به مراقبت، آب دهی و چاله کنی عمیق ندارد بلکه در وقت جوانه زدن به مدت ۲ فصل نهال های رشد کرده از چرای احشام حفاظت و غُرق می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام اضافه کرد: بذور کاشته شده امروز از نوع بنه، بلوط و بادام بودند که از رویشگاه های بذرگیری جمع آوری شده اند و در تمامی مناطق استان بر اساس نوع اقلیم آن منطقه بذور مناسب کاشته می شود.

به گزارش ایرنا، طرح پویش ایران سرسبز - هر ایرانی یک نهال همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان در حال اجرا است.

از گستره ۲ میلیون هکتاری استان ایلام یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را عرصه های طبیعی تشکیل داده و سهم جنگل های طبیعی و دست کاشت استان بیش ۷۰۰ هزار هکتار است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز