کنگره شهیدان، ایران را به ایلام آورد

عشق به شهیدان و ارادت به ایثارگران، روز موعود را برای آحاد و اقشار ایلامیان به یک آرمان تبدیل کرده بود و برای اجرای اولین کنگره سرداران و سه هزار شهید گرانقدر استان خود، لحظه شماری می کردند.

روزهای رویایی و شب های شیدایی انتظار به ایستگاه آخر رسید و کنگره کرامت شهیدان رُخ نمود و عطر عبیر شهادت جای جای استان ما را در برگرفت.

تمثال طاهر شهیدان در کوی و برزن چشم نواز شد و شمیم نامشان کوه و کوچه هایمان را معطر کرد.

صدای پای آنان سمفونی سبز حضورشان را متجلی و جاودانگی شاهدان را عینیت بخشید.

روزیازدهم آذر در ایلام هم دیدنی بود و هم شنیدنی.

سیمای شهیدان در آئینه یادواره های شهرستانی، اجلاسیه های استانی و کنگره ملی ظهور و سوز سرما را در ایلام به گُل گرما تبدیل کرد.

یازدهم آذر ۱۴۰۰ نقطه عطفی است که در خاطره آلامکوه جا خوش کرد و یاد یاران بهشتی را ابدی کرد.

در این روز، شور شهیدان و جذبه جهادگران ، همه را به ایلام کشانید، وکیل و وزیر، ادیب و امیر، سردار و سربدار و سخی و سخنور همه میهمان مِهر و محبت مردم متدین ایلام بودند.

در این روز بیادماندنی، همه جاشور بود و شعور بود و شهادفت، فخر بود و فهم بود و ارادت.

یازده آذر همه برخوان شهیدان نشسته و توصیف آنان وِرد زبان بود و زینت بخش مکان .

میهمان و میزبان و مداح و مجری یک صدا از شهید می گفتند و از شهادت می سرودند.

به برکت کنگره شهدای استان ، تعدادی از محرومان صاحب جهیزیه شده و به خانه بخت رفتند، تعدادی دیگر از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مندشدند، جمع دیگری به یُمن نام شهیدان صاحب خانه مسکونی شدند، به حرمت نام نیک این قناری های قُدسی تعدادی از روستاهای دور دست از نعمت روشنایی‌ برق استفاده کردند، عکس شهیدان در آغوش پدران ومادران برمعنویت کنگره افزوده بود و دلنوشته فرزندان شاهد، صاحب دلان را به ابتهاج وابتهال وامیداشت.

القصه، دیروز (۱۱ آذر۱۴۰۰) نور و نوای شهدای استان ایلام، عرش و فرش را بهم متصل و ایلام را به یک ایران قشتگ تبدیل کرده بود.

کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید استان ایلام از چهارم تا ۱۱ آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه دائمی شهر ایلام برگزار شد و شب ها نیز سینمایش رقص پرچم در ۲۰ پرده با موضوع دفاع مقدس به روی صحنه می رفت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 2روز