خیر ایلامی به نیت پسر مرحومش مدرسه می سازد

نصرت الله رحیمی  به نیابت هزینه سفر حج فرزند مرحومش زنده یاد محمدجواد رحیمی از مداحان اهل بیت(ع)، در تکمیل عملیات احداث مدرسه یک کلاسهمنطقه انارگ شهرستان چوار تعهد مشارکت کرد.

قرارداد تعهد احداث این فضای آموزشی در حاشیه نشست شورای فنی استان منعقد و مدیرکل نوسازی مدارس ایلام با این اقدام به جمع خیران مدرسه ساز پیوست.

تفاهم نامه مشارکت این دبستان یک کلاسه بنام مداح اهل بیت زنده یاد محمدجواد رحیمی به نیابت از طرف نصرت اله رحیمی پدرش بعنوان خیرمدرسه ساز و همچنین معاون مشارکت‌های اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام به امضا رسید.

در استان ایلام تاکنون از مجموع بیش از یک هزار و ۳۰۰ فضای آموزشی با بیش از ۲۰۰ فضا با مشارکت افراد خیر و نیکوکار اهدا شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز