فوتی های ایلام بر اثر گازگرفتگی به ۶ نفر رسید

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام، دومین حادثه مسمومیت با گاز و استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد در چادر تفریحی و در محور جاده ماربره(منطقه کان گمگ) تعداد سه نفر فوتی بر جای گذاشت.

حادثه اول که صبح امروز اتفاق افتاد سه نفر فوتی و به فاصله چند ساعت و در منطقه دیگر از استان و در اتفاقی مشابه، سه نفر دیگر نیز دچار مسمومیت شدند و جان خود را از دست دادند.

جمع فوتی های مسمومت با گاز در طول ۲۴ ساعته گذشته  و در استان به ۶ نفر رسید.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 11روز