کشتار غیرمجاز دام در ایلام بر افزایش قیمت دامن زده است

به گزارش ایرنا، جهانگیر رستم زاد روز سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار با حضور ریاست جمهوری از طریق ویدئوکنفرانس اظهار داشت: کشتار دام و طیور زنده علاوه بر عدم نظارت دامپزشکی بر لاشه ها از نظر کنترل قیمت ها هم برای دستگاه های نظارتی ایجاد مشکل می کند.

وی افزود: کشتار مرغ زنده در ایلام باید ممنوع شود زیرا موجب ایجاد مشکلاتی در توزیع مرغ در بازار می شود و همچنین نظارتی از سوی دامپزشکی بر سلامت مرغ کشتار شده وجود ندارد.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: به منظور کنترل کشتار دام زنده بهتر است هرچه سریعتر نشستی با محوریت دامپزشکی و دستگاه های مربوطه به منظور ارایه راهکاری برای جلوگیری از کشتار غیر مجاز برگزار شود.

رستم زاد همچنین در این نشست به نظارت بیشتر دستگاه های نظارتی بر نحوه توزیع و عرضه مرغ در استان تاکید کرد و گفت: باید تدابیری بکار برده شود که مردم برای تامین مرغ دچار مشکل نشوند و در صف نمانند.

مدیرکل دامپزشکی ایلام نیز در این نشست گفت: وضعیت کشتار غیر مجاز دام در ایلام از حد هشدار گذشته و به معضلی برای استان تبدیل شده است.

رامین پورنجف اظهار داشت: اکنون بیماری های مشترک دام و انسان زیاد است و کشتار غیرمجاز دام و طیور باعث افزایش این بیماری ها می شود.

جانشین دادستان ایلام نیز گفت: علت اصلی مشکل توزیع است که باید نظارت های بیشتری در بازار باشد.

امیری مقدم اظهار داشت: به دلیل توزیع نامناسب به رغم عرضه روزانه ۵۰ تن مرغ باز هم شاهد ایجاد مشکل در زمینه مرغ در استان هستیم و مرغ زنده با قیمت گزاف عرضه می شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام گرفته جهاد کشاورزی در برخی استانها مرغداران را مجاب کرده در سامانه تجارت ثبت نام کنند و هر گونه خروج مرغ بر اساس رسید سامانه است.

وی تاکید کرد: لیست دلال هایی که مرغ را زنده از مرغداری ها تهیه و توزیع می کنند گرفته شده و بزودی به محاکم قضایی دعوت می شوند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز