برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار ۱۴۰۰ (به همراه فایل)

قابل توجه مشترکین محترم شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

بنا به اعلام شرکت توانیر و باتوجه به افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش های مصرف و همچنین کاهش نزولات آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاه های برق آبی کشور خاموشی های پراکنده در برخی از مناطق اعمال خواهد شد.

ضمناً با توجه به اینکه مدیریت مصرف برق در سطح کشور به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعلام میگردد لذا به منظور پایداری شبکه بنا به دستور مرکز کنترل در برخی از نقاط شهر و روستاها خاموشی های احتمالی و موردی اعمال خواهد گردید

که مطابق مدیریت مصرف برق محدوده استان ایلام برای اطلاع شهروندان محترم اعلام می گردد، جداول ذیل برابر اعلام مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه جویی برق و طبق برنامه زمانبندی تهیه شده بدیهیست در صورتی که مشترکین محترم در مصرف برق صرفه جویی نماید،خاموشی آدرس های مورد نظر تعدیل خواهد شد. از شهروندان گرامی درخواست می شود باتنظیم دمای کولرهای گازی روی  ۲۵ درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل و محل کار و مدیریت مصرف برق امکان استمرار تامین انرژی را برای هموطنان عزیز فراهم آورند.

تذکر ۱: در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعلام شده تا حد ممکن از آسانسور و سایر تجهیزات برقی حساس استفاده نگردد.

تذکر ۲: خواهشمند است در زمان خاموشی های فوق از تماس با مرکز۱۲۱ و اتفاقات و سایر شماره های ادارات برق خودداری بفرمائید.

 

برای اطلاع از برنامه مدیریت اضطراری بار منطقه خود، به جدول شماره ۱(مسیرهای تغذیه کننده فیدرهای فشار متوسط شهرستان مربوطه) مراجعه نموده و بر اساس آدرس محل خود، نام فیدر مربوطه را مشخص و در جدول شماره۲(گروه بندی اعمال خاموشی) گروه خود را مشخص، سپس در جدول شماره ۳(جدول زمانبندی مدیریت اضطراری) تاریخ و زمان قطعی احتمالی خود را بیابید. 

برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار ۱۴۰۰ (به همراه فایل)

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و 2روز