برنامه‌ قطعی برق ایلام یکشنبه ۲ خرداد ماه + لیست مناطق

برنامه‌ احتمالی قطعی برق و خاموشی‌های ایلام در روز یکشنبه 2 خرداد ماه اعلام شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و -1روز