نام تنگ ملکشاهی، رودخانه ای که محو شد

به گزارش ایرنا ورود بی امان فاضلاب شهر ارکواز به رودخانه نام تنگ باعث تبدیل بستر این رودخانه به محل دفع و تجمع پساب خانگی و شهری شده است.
همین اواخر - حداکثر دو دهه پیش - نام تنگ به عنوان یکی از زیباترین رودخانه های ملکشاهی و استان ایلام منشا آبادانی ، سبزینه و زیبایی شهر ارکواز ملکشاهی بود.
چندین رشته اب که از ارتفاعات کور سرچشمه می گیرد با تجمیع در بستری واحد به نام رودخانه نام تنگ راه خودرا از پایین دست شهر ارکواز بسوی رودخانه گاوی مهران و بعد از ان عراق گشوده است.
این رودخانه تا چندسال پیش موهبتی برای اهالی ملکشاهی بود که افزون بر باغ و بوستان و جالیز که منطقه را مصفا می کرد برای ایجاد استخر های پرورش ماهی نیز مورد استفاده قرار گرفته بود.
از این همه اکنون تجمع پساب و زباله قابل رویت است ، قرار داشتن رودخانه نام تنگ در پایین دست شهر ارکواز باعث نفوذ سیل گونه فاضلاب و پسماندهای شهری به این رودخانه شده به گونه ای که امروز از جا و آثار آن رودخانه زیبا و با برکت چیزی جز یک فاضلاب بد بو و پر از زباله نمانده است.
به طور بدیهی علت اول این فاجعه زیست محیطی فقدان شبکه بهداشتی دفع و انتقال فاضلاب و پساب شهری است.
کمال فتحی ازاهالی روستای نام تنگ در این خصوص می گوید : با ورود فاضلاب شهری به این رودخانه عملا آب ان دیگر برای مصارف کشاورزی و باغات استفاده نمی شود و باغات زیادی به این علت خشک و نابود شدند.
وی افزود: علاوه بر این خسارات ،بد بو شدن و محل تجمع زباله ها در این رودخانه باعث ایجاد بیماری و مشکلاتی برای اهالی روستای نام تنگ شده است.
صیدی نیز از اهالی محله منصور آباد در نزدیکی این رودخانه می گوید : بوی تعفن زباله و لجن زار این رودخانه آسایش را از مردم محله منصور آباد گرفته است که امیدواریم مسئولان در خصوص پاکسازی این رودخانه سریع اقدام کنند.
مدیر محیط زیست ملکشاهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : متاسفانه این واقعیتی غیر قابل انکار است و رودخانه نام تنگ امروز به مکانی برای دفع زباله های شهر ارکواز تبدیل شده است.
رضا عدالت جو افزود: اخطارهای قانونی را به دستگاه های مرتبط از جمله شهرداری ارکواز و شرکت آب و فاضلاب شهرستان داده ایم ،اما در عمل اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی افزود : شهر ارکواز نیازمند احداث سیستم فاضلاب شهری است و تا زمانی که این امر محقق نشود چنین رویه ای ادامه پیدا می کند.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان ملکشاهی نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: شهر ارکواز فاقد سیستم فاضلاب شهری است و موقعیت جغرافیایی آن به گونه ای که پساب ها و فاضلاب شهری به سمت پایین دست هدایت می شوند.
عزیز صمیمی افزود : با تلاش فرماندار شهرستان کار مطالعاتی سیستم فاضلاب شهر ارکواز در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم با تأمین اعتبار در سال های اجرایی شود .
به هر صورت امروز می توان با ایجاد سازوکارهای مناسب از ورود این مقدار زباله و پسماند به رودخانه نام تنگ جلوگیری کرد.
شهرستان ملکشاهی با مرکزیت ارکواز در دامنه جنوبی کبیر کوه به عنوان سرچشمه چندین رشته رودخانه استان ایلام واقع است .

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه