انتقال ۱۵راس گوزن زردازایلام به خوزستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از آغاز فرآیند زنده گیری و انتقال 15 راس از گوزن های بالغ سایت تکثیر مانشت و قلارنگ این استان به خوزستان از روز دوشنبه خبر داد.

مازیار سلیمان نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در کارشناسی های نخستین مقرر شد 10 راس گوزن نر و پنج گوزن ماده از این سایت به سایت احیای گوزن زرد استان خوزستان انتقال یابد.
وی افزود: البته با توجه به شرایط سایت تکثیر و حفظ تعادل ترکیب جنسیتی استان ایلام و خوزستان امکان ایجاد تغییر در تعداد گوزن ها و جنسیت آنها برای انتقال وجود دارد. 
سلیمان نژاد یادآور شد: دیروز امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای بیهوشی و زنده گیری این وحوش در سایت گوزن استان ایلام آماده شد و کارشناسان متخصص سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم برای نظارت بر چگونگی انجام این انتقال وارد ایلام شده اند. 
وی تاکید کرد: عملیات زنده گیری گوزن های بالغ سایت مانشت و قلارنگ برای انتقال به استان خوزستان در مدت کمتر از یک هفته و با حضور کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود.
سلیمان نژاد افزود: با انتقال این تعداد راس گوزن به خارج از استان میزان گوزن های باقی مانده در سایت مانشت و قلارنگ به 27 راس می رسد که باز هم این سایت با توجه به گستره اش با مازاد گوزن روبرو است و ما آمادگی برای انتقال تعداد دیگری از گوزن ها به دیگر استان ها را داریم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام اضافه کرد: کنترل بیماری های مختلف، جلوگیری از بروز آسیب های ژنتیکی، افزایش وسعت قلمرو گوزن ها، کاهش هزینه تغذیه و نیز تغذیه مناسب و کافی از مزایای انتقال گوزن های مازاد به دیگر نقاط کشور است.
وی با اشاره به تجربه موفق انتقال 10 راس از گوزن های ایلام به استان یزد در سال گذشته اظهار کرد: انتقال گوزن ها به دیگر نقاط کشور موجب افزایش جمعیت این گونه نادر و پراکنش آنها در مناطق مختلف می شود.
سلیمان نژاد با بیان اینکه خواستگاه و زیستگاه اصلی گوزن زرد ایرانی در کرانه رودخانه های کرخه و دز است، یادآور شد: شرایط برای حفظ و نگهداری گوزن های انتقال یافته از ایلام به این استان فراهم شده و تمهیدات لازم برای حفظ سلامت آنها نیز اندیشیده شده است.
به گزارش ایرنا، سایت تکثیر و احیای گوزن زرد ایرانی مانشت و قلارنگ ایلام با گستره حدود 80 هکتار بیش از 40 راس گوزن زرد ایرانی بالغ و نابالغ را در خود جای داده است.
این سایت در سال 86 با انتقال شش راس گوزن بالغ از جزیره اشک دریاچه ارومیه کار خود را شروع کرد و با توجه به شرایط جغرافیایی و محیطی مناسب، زادآوری به موقع و مطلوب، حفظ خلق و خوی طبیعی و وحشی و نبود تلفات و مریضی در زمره موفق ترین سایت های تکثیر و احیا گونه های در معرض خطر در کشور است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال