دست دندانپزشک قلابی در ایلام رو شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از رو شدن دست دندانپزشک قلابی که بدون داشتن مدرک تحصیلی و تخصصی در درمانگاهی در شهر ایلام اقدام به ویزیت، جراحی و دیگر کارهای تخصصی این حرفه پزشکی می کرد، خبر داد.

به گزارش ایرنا، نعمت الله بیرانوند اظهار کرد: در جریان انجام گشت مشترک ویژه طرح سلامت و بازرسی از درمانگاهی در شهر ایلام، مشخص شد فردی که بعنوان پزشک در واحد دندانپزشکی مشغول فعالیت تخصصی است، از دانش آموختگان این رشته پزشکی نبوده و فاقد هر گونه مدرک تحصیلی و تخصصی است.

وی افزود: رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی ایلام با مشخص شدن موضوع و احراز تخلف بهداشتی درمانی و مخاطراتی که این اقدام پزشک قلابی برای شهروندان و بیماران داشت با تشریفات قانونی دستور پلمپ واحد متخلف را در محل صادر و مراتب جهت تشکیل و رسیدگی پرونده صورتجلسه و تحویل مراجع قضایی شد و بزودی حکم مقتضی در این خصوص صادر می شود.

بیرانوند یادآور شد: گشت های مشترک طرح سلامت تعزیرات حکومتی استان ایلام با همراهی معاونت های بهداشتی دارویی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی، مرکز بهداشت و سازمان صنعت معدن و تجارت و اماکن نیروی انتظامی در حال اجرا است.

وی تاکید کرد: این گشت ها نسبت به رعایت موازین بهداشتی درمانی و نرخ های فروش، ارائه خدمات و مجوزهای مربوطه مراکز درمانی دولتی و خصوصی با حضور بازرسان و روسای شعب سیار تعزیرات حکومتی اقدام کرده و با موراد تخلف برخورد می کنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز