هوای ایلام، در وضعیت هشدار

معاون محیط‌زیست ایلام گفت: هجوم ریزگردها هوای ایلام را در وضعت هشدار قرار داده است.

«علی‌طاهر سارایی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: توده  گردوغبار روز گذشته از کشورهای عراق، سوریه، اردن و عربستان حرکت کرده و غرب کشور و از جمله ایلام را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: این توده‌ هوای گردوخاک ساعت 6 صبح وارد استان شد و کل استان ایلام را فراگرفته است.

سارایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان آلودگی گردوغبار استان خارج از حد مجار  و در وضعیت هشدار است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز