چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

میزگرد ایرنا / اصولگرایان و اصلاح طلبان ایلام و انتظارات از رئیس جمهوری آینده

به گزارش ایرنا، طبق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس‏ از مقام‏ رهبری،‏ رئیس‏ جمهور عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.
با توجه به وظایف و اختیارات گسترده رئیس جمهوری در حوزه های گوناگون و امور اجرایی که طبق قانون اساسی بر عهده وی گذاشته شده طبیعی است که نگاه ملت برای پیشبرد و رتق و فتق امور بیش از هر نهاد و مرکز تصمیم گیری به برنامه ها و سیاست های او دوخته شود.
همین موضوع باعث شده که مردم از رئیس جمهوری انتظارها و یا به نوعی مطالبه های مختلفی داشته باشند و برای تحقق آنها چشم به تصمیم ها و سیاست های داخلی و خارجی رئیس قوه مجریه داشته باشند.
برای تبیین بیشتر این موضوع و انعکاس انتظارهای بخشی از جامعه از رئیس جمهوری، خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز ایلام میزگردی با این محور ترتیب داد که مهمانان آن محمدتقی قاسمی رئیس ستاد انتخابات سید ابراهیم رئیسی، جواد شرفخانی سخنگوی ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان حامی روحانی، عباس خزلی فعال سیاسی و رسانه ای اصولگرا و زهرا همتی جانشین ستاد اصلاح طلبان حامی روحانی در استان ایلام بودند.
در این میزگرد خبری به موضوع اشتغال جوانان، رفع مشکل بیکاری، صداقت با مردم و هم افزایی با جهان، توجه به معیشت مردم و برقراری عدالت جنسیتی به عنوان انتظارها و مطالبه های مهم از رئیس جمهوری آینده اشاره شد.

** فعال اصولگرا: مساله اصلی اشتغال جوانان است/ رئیس جمهوری باید مشکل بیکاری را رفع کند
رئیس ستاد انتخابات حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در استان ایلام گفت: امروز اشتغال یکی از نیازهای اصلی جامعه است، کسی که مسئولیت و سکان ریاست جمهوری را بر عهده می گیرد باید به چالش های اصلی جامعه توجه و مسائل مهمی همچون اشتغال و بیکاری جوانان را برطرف کند.
محمدتقی قاسمی اظهار کرد: یکی دیگر از انتظارها و مطالبه ها از رئیس جمهوری آینده این است که عزت ملی کشور را هم در بعد داخلی و هم در حوزه بین المللی مورد توجه قرار دهد زیرا شعار هیهات من الذله در تار و پود ملت ایران اسلامی ریشه دارد.
وی یکی دیگر از مطالبه های عمومی از رئیس جمهوری آینده را ایجاد امنیت و آرامش در کشور دانست و تاکید کرد: حضور همیشگی مردم در صحنه های گوناگون به نوعی خود اعتبار و اقتدار برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته است بنابراین دولتی که در کنار ملت و درد آشنای مردم باشد و مسائل و مشکلات جامعه را به خوبی درک کند به طور قطع مردم نیز در کنار آن دولت خواهند بود.
رئیس ستاد انتخابات رئیسی در استان ایلام تاکید کرد: اگر رئیس جمهوری و دولت وی دارای این شاخص ها باشد در نهایت هم عزت ملی تامین خواهد شد و هم اقتدار نظام در داخل و در خارج کشور محقق می شود.
وی افزود: باید مردم به ویژه جوانان را باور کرد و گره مشکلاتی را که به دست جوانان و ملت انقلابی ایران اسلامی باز می شود را با استفاده از سرمایه ها و ظرفیت های داخلی رفع کرد.
این فعال اصولگرا گفت: نگاه رئیس جمهوری باید به توان داخلی باشد اگر این چنین شود عنصر خودباوری و اتکایی نیز نزد ملت و کارگزاران به باور تبدیل می شود.
قاسمی اضافه کرد: شرکت گسترده و باشکوه مردم در عرصه انتخابات بسیار مهم و ضروری است و ملت باید با حضور حداکثری در این رخداد، حمایت خود را از نظام و انقلاب به دشمنان نشان دهد.

** فعال اصلاح طلب: رئیس جمهوری صادقانه با مردم سخن گوید/ رئیس جمهوری باید با جهان هم افزایی داشته باشد
سخنگوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان ایلام گفت: به منظور جلب اعتماد و مشارکت مردم، نامزدها و اعضای ستادهای انتخاباتی آنها باید صادقانه با مردم سخن گوید و به جای شعار دادن برنامه های خود را برای بهبود وضعیت کشور ارائه کنند.
جواد شرفخانی اظهار کرد: رئیس جمهوری باید بتواند ملت را به خود اتکایی برساند و تنها شعار خود اتکایی ندهند، وی همچنین باید مدیر و مدبر بوده و توانایی برقراری تعامل و هم افزایی با دنیا را داشته باشد.
وی یادآور شد: نباید دولت و نهاد ریاست جمهوری عرصه کارآموزی و تمرین مدیریت باشد، کسانی که پیشینه مدیریتی مناسب ندارند ممکن است نتوانند در اداره امور موفق باشند.
سخنگوی ستاد اصلاح طلبان حامی روحانی در ایلام با بیان اینکه در هم افزایی و همکاری سازنده با جهان امکان جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم می شود، افزود: سرمایه گذار قرار است برای ما شغل ایجاد کند و از سرمایه و فکر وی استفاده کنیم پس نباید فکر کنیم قرار است آنها بر ما حکومت کند.
شرفخانی اضافه کرد: رئیس جمهوری باید از دستاوردهای سند ملی برجام که مورد تایید نظام و رهبری است استفاده کند و از این سند در راه توسعه اقتصادی کشور بهره گیرد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان ایلام گفت: توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار یکی از مهمترین انتظارها و خواسته های مردم است و رئیس جمهور باید در این مسیر حرکت و برنامه ریزی کند.
وی یادآور شد: توسعه اقتصادی در سایه توسعه سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و زیست محیطی میسر می شود و انتظار می رود رئیس جمهوری بتواند توسعه را به صورت همزمان در همه بخش ها پیش برد.
وی یکی دیگر از مطالبه ها از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را شفافیت دانست و اظهار کرد: نامزدها باید از دادن شعارهای گنگ و مبهم و بدون شفافیت پرهیز کنند.
شرفخانی تاکید کرد: مبارزه با فساد یکی از انتظارهای جامعه از رئیس جمهوری است که برای این کار نیازمند داشتن نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد است و رئیس جمهوری برگزیده باید در مسیر تقویت آنها به عنوان ارکان مردم سالاری تلاش کند.

** فعال اصولگرا: مشکلات معیشتی به مسائل سیاسی اولویت دارد
فعال سیاسی و رسانه ای اصولگرا افزود: نظام و انقلاب اسلامی امانتی است که به دست یک فرد سپرده می شود و باید بدانیم این امانت را به چه کسی می سپاریم، انتظار داریم همه مردم با دقت نامزد اصلح ریاست ‌جمهوری را انتخاب کنند.
عباس خزلی تاکید کرد: انتظار از ریاست جمهوری در این برهه زمانی مباحث سیاسی نیست بلکه توقع اصلی از کسی که سکان امور اجرایی کشور را بدست خواهد گرفت توجه به معیشت مردم است، چرا که این مهم دغدغه اصلی کف جامعه است که با مشکلات آن مواجه هستند.
وی گفت: به طور قطع پرداختن رئیس جمهوری به دغدغه های مردم بر همه مقوله ها و جریان های سیاسی برتری تام دارد.
به گفته وی، بین عمل تا شعار تفاوت بسیاری وجود دارد برخی نامزدها پیش از انتخابات وعده و شعارهای خاص خود را می دهند اما در عمل به آنها عمل نمی کنند و در نهایت با این مساله مواجه می شویم که نامزدها به وعده های خود پایبند نیستند.
این فعال سیاسی، رسانه ای و از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی رئیسی در ایلام ادامه داد: رئیس ‌جمهور آینده در گام نخست باید اشتغال‌ و مشکلات معیشتی را برطرف کند، زیرا مهمترین مشکل کنونی کشور، بیکاری و اشتغال جوانان است که باید به این مهم به طور ویژه نگاه و توجه شود و برای تحقق آن برنامه ‌ریزی مدون و کارشناسی صورت گیرد.
خزلی با تبیین ویژگی های نامزد اصلح گفت: فرد اصلح برای ریاست جمهوری در ابتدا باید مدیری صادق باشد، قدرت اجرایی بالایی داشته باشد و بتواند مشکلات کنونی کشور را که در حوزه اشتغال جوانان، مسکن و ازدواج این قشر وجود دارد، حل کند اگر این اتفاق بیافتد بسیاری از مسایل دیگر کشور برطرف خواهد شد.

** فعال اصلاح طلب: برقراری عدالت جنسیتی انتظار و مطالبه مهم از رئیس جمهوری است
فعال سیاسی و جانشین ستاد اصلاح طلبان حامی روحانی در استان ایلام نیز گفت: برقراری عدالت جنسیتی یکی از مهمترین انتظارها و مطالبه ها از رئیس جمهوری است و باید به 2 جنس به عنوان انسان نگریسته شود.
زهرا همتی اظهار کرد: تمامی نامزدهای ریاست جمهوری باید در خصوص بررسی چالش های حقوقی زنان و خانواده بر اساس شرع، هدف و برنامه داشته باشند.
وی تاکید کرد: نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه ها و وعده های خود را بر مبنای داده و ارقام اعلام کنند و راه های تحقق این وعده ها را به مردم بگویند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: رئیس جمهوری منتخب باید بتواند درهای تجارت جهانی را به روی کشور باز کند و انتظار می رود از این فرصت برای ایجاد اشتغال در جامعه بهره گیرد.
همتی افزود: معیشت و اقتصاد مردم تنها در پیوند و همکاری سازنده با جهان تامین می شود، ضمن اینکه برای تبادل فرهنگی و مناسبات دینی با دنیا نیاز به ارتباطات بهتر و بیشتر داریم.
وی یادآور شد: ایجاد امنیت و آرامش یکی از مطالبه های مهم و خواسته همگانی از رئیس جمهوری است که برای تحقق این مهم باید انتظارهای فرهنگی متناسب با روحیه جامعه لحاظ شود.
همتی اضافه کرد: جوانان، زنان، کودکان و از همه مهمتر اقوام و اقلیت ها باید به شکل مناسبی در برنامه های فرهنگی رئیس جمهوری دیده شوند که انتظار می رود رئیس قوه مجریه مطالبه های اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی را محقق کند.
جانشین ستاد اصلاح طلبان حامی روحانی در استان ایلام گفت: اصلاح نظام آموزشی و رفع مشکلات این حوزه باید در برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شود.
وی تاکید کرد: رئیس جمهوری باید برای هر قشری از جامعه برنامه داشته باشد به عنوان مثال نیمی از جامعه را زنان تشکیل می دهند بنابراین انتظار می رود رئیس جمهوری به مطالبه های آنان توجه جدی کند.
به گزارش ایرنا، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 29 اردیبهشت سال 96 به طور همزمان در کشور برگزار می شود.
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری، استان ایلام 580 هزار و 158 نفر جمعیت دارد که در 25 شهر و بیش از 600 روستا سکونت دارند.

نظرات ارسال نظر