افزایش ۱۱ درصدی مصرف گاز سی ان جی در استان ایلام

علی اصغر چاغروندی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طی 9 ماهه امسال، 15 میلیون و 658 هزار لیتر بنزین در جایگاه های عرضه سوخت این استان مصرف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با میزان 14 میلیون و 814 هزار لیتر رشد 6 درصدی را نشان می دهد.
وی از افزایش 11 درصدی مصرف سوخت سی ان جی در مدت یاد شده خبر داد و افزود: 33 میلیون 835 هزار و 167 متر مکعب گاز سی ان جی در جایگاه های سوخت این استان مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل11 درصد رشد را نشان می دهد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام تاکید کرد: در مدت یاد شده مصرف نفت گاز با 179 میلیون و 300 هزار لیتر و مصرف نفت سفید با 12 میلیون و 963 هزار لیتر نسبت به مدت مشابه سال 95 به ترتیب رشد 12.1 دهم درصد و کاهش 41 درصدی را نشان می دهد.
چاغروندی گفت: مصرف نفت کوره نیز در مدت مذکور در استان 4.7 دهم درصد رشد یافته و به میزان سه میلیون و 979 هزار لیتر رسیده است.
به گزارش ایرنا، 63 جایگاه عرضه سوخت شامل 44 باب جایگاه عرضه فرآورده سوختی بنزین، گازوییل و 19 باب جایگاه CNG تک منظوره و 2 منظوره در استان ایلام فعال است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 4روز