واحدهای صنعتی و تولیدی غیر برخوردار به شبکه گاز متصل می شوند

حیدر نعمتی روز شنبه در نشست بررسی وضعیت گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح گاز رسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی غیر برخوردار به جز صنایع عمده است که در سه سال قبل فرآورده نفتی و سوخت مایع استفاده کرده اند.
وی ادامه داد: گازرسانی به واحدهای صنعتی و احداث خط لوله اختصاصی به محل واحدها با مبلغ برابر یا کمتر از 2400 میلیون ریال (معادل 6 میلیون ریال به ازای هر متر مکعب با فرض ظرفیت 499 متر مکعبی بوده و در صورتیکه هزینه بیش از این باشد، مابه التفاوت آن بر عهده متقاضی است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ایلام گفت: لیست واحدهای تولیدی که از طریق شرکت نفت به وزارتخانه اعلام می شود باید به دستگاه های تخصصی به منظور پیگیری از طریق وزارتخانه های مرتبط اعلام شود.
نعمتی تاکید کرد: این طرح در راستای حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور کاهش هزینه های آنها، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری واحدها اجرا می شود.
نعمتی از شرکت گاز خواست که لیست واحدهای نهایی تایید شده را به دستگاه های تخصصی برای اعلام به مجریان و پیگیری برای اجرا اعلام کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان بتوان با گازرسانی به آنها در کاهش هزینه های این واحدها اقدام اساسی به عمل آید.
به گزارش ایرنا، 523 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 265 هزار میلیون ریال و ظرفیت اشتغال 9 هزار و 171 نفر در استان ایلام وجود دارد که 183 واحد آن معادل 33 درصد نیمه فعال و یا تعطیل است.
تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل و نیمه فعال استان ایلام به ترتیب 144و 43 واحد است که برای اجرا و بهره برداری آنها با ظرفیت اشتغال چهار هزار و 516 نفر در مجموع 23 هزار میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.
30 واحد نیمه فعال و 86 واحد تعطیل ایلام با سرمایه گذاری هزار و 302 میلیارد ریال قابل احیا، فعال سازی دوباره و برگشت به چرخه کار و تولید است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و 3روز