فجر ۹۵/حماسه ایران انقلابی؛ امروز ایلام بار دیگر به خود بالید + فیلم

امروز گام های استوار و محکم شما مردم قهرمان و فریادهای رسایتان نوای عشق به میهن و آرمانها را در فضایی گرم و پرشور طنین انداز کرد.

امروز ایلام بار دیگر به خود بالید + فیلم

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال