بازدید استاندار ایلام از طرح های راهسازی شهرستان سیروان + فیلم

استاندار ایلام در بازدید از واریانت چشمه چاهی این شهرستان بر ضرورت تسریع در اجرای طرح های راهسازی در این شهرستان تاکید کرد.

بازدید استاندار ایلام از طرح های راهسازی شهرستان سیروان + فیلم

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال