شنبه 27 مهر 1398

دستگیری ۲ فرد مسلح در مسیر کرمانشاه به ایلام

یک منبع آکاه از دستگیری 2 فرد مسلح در مسیر کرمانشاه به ایلام خبر داد. در راستای اشراف کامل امنیتی و اطلاعاتی در منطقه غرب کشور 2 فرد مسلح در مسیر کرمانشاه به ایلام دستگیر شدند. بر همین اساس 2 فرد مشکوک که با خودروی...


در راستای اشراف کامل امنیتی و اطلاعاتی در منطقه غرب کشور ۲ فرد مسلح در مسیر کرمانشاه به ایلام دستگیر شدند.
بر همین اساس ۲ فرد مشکوک که با خودروی پراید از مسیر کرمانشاه به ایلام در حال عبور بودند، متوقف شده و مقادیری سلاح از جمله ۲ قبضه کلاشنیکف و یک کلت کمری همراه با تعدادی فشنگ از آنها کشف و ضبط شد.
این افراد پس از بازداشت به مراجع ذیصلاح تحویل شدند.

نظرات ارسال نظر