قدس ۹۶ / فریادآزادی خواهی قدس شریف در مناطق مختلف استان ایلام + فیلم

مردم روزه دار استان ایلام با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، مظلومیت مردم مظلوم فلسطین را برای آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل فریاد کشیدند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز