قطع چنارهای کهنسال نه فقط قطع ریه که حذف تنها زینت معابر ایلام است

در این روزها که ایلام در سیطره گرد و غبارنای نفس کشیدن ندارد خبر بریدن درختان کهنسال چنار خیابان شهدا شهر ایلام ، حکایت زیبای گلستان *سگ را گشاده اند و سنگ را بسته * تداعی می کند.

به گزارش ایرنا، صد البته که بودن شماری درخت چنار حاشیه پیاده رو خیابان خیام شهر ایلام در کاستن از حجم عظیمی گرد و غباری که زمین وهوا و آسمان ایلام و ایلامی ها را آکنده و در نوردیده ، نمی تواند تاثیر موثر و کنایه سعدی تمثیل متناسب آن باشد با این وجود بریدن درخت به عنوان نمادی که یکی از کارکردهای ان تلطیف هوا است نمی تواند مرهمی بر دل خاک گرفته ایلامی ها باشد.
به خصوص اینکه فقط کارکرد تلطیف هوا نیست که اهالی ایلام و خیام را از خبر بریدن این چنارها نگران می کند که این درختان سایه بر خاطره شکل گیری چند نسل افکنده اند که از جمله این خاطرات تظاهرات های سال 57 مردم علیه رژیم ستم شاهی است که کانون اصلی تجمع و تمرکز ان خیابان خیام و سایه سار همین درختان بود.
فقط خاطرات مشترک و فرا نسلی این درختان را برای اهالی ایلام و خیام ارزشمند نکرده که اکنون تنها زیبایی و زینت باقی مانده برای نمای عمومی این خیابان اصیل و قدیمی تنها وتنها سبزینه چنارهای زییای ان است.
که در سال هایی که جوانان شهر درحال درس خواندن برای مهندس و معمار شدن بودند و شدند معماری اصیل سنتی شهر فرو ریخت و رنگ بی روح سیمان به نمای اصلی و کالبد شهر مبدل شد.
واکنون برای خیابان شهدای شهرایلام که فارغ از هرنوع مبلمان شهری و خالی از نور و رنگ ولعاب فروشگاه های خیابان های نوخاسته است با بریدن چنارها فقط دیوارهای رنگ و رو رفته سیمانی می ماند.
چنارهای شهر ایلام از خیابان خیام گرفته تا واسطی و چمران نه فقط تعدادی درخت که بخشی از هویت شهری و خاطره فرا نسلی اهالی منطقه قدیمی شهر هستند و دستکم درسال هایی که مدیر ارشد نماینده دولت درسایه همین درختان درس خوانده باید راهی یافت شود که معادله تنگی خیابان و تراکم خودروها فقط با بریدن درختها و کاهش پیاده رو و درنهایت تعریض یک متری خیابان حل نشود.
به خصوص اینکه طراحی نامناسب بخش جدید شهر که دراین دویا سه دهه قبل و درشرایط تعدد افراد و کارمندان تحصیل کرده شکل گرفته باعث شده که ساکنان ان محلات برای تامین هر نیاز خود باید به محلات قدیمی شهدا و سعدی و طالقانی رجوع کنند .
متن فوق بخشی از اظهارات شهریار ح از اهالی محله و خیابان شهدا در جریان تهیه گزارش ایرنا در خصوص نگرانی اهالی ایلام از قطع درخت های چنار خیابان شهدا به عنوان ورودیه این جستار قرار گرفت تا نگرانی افکار عمومی از خبر قطع درختان چنار را به عنوان موضوع این متن واگوید .
تعریض خیابان های ایلام و به طور مشخص خیابان شهدا طرح و بهانه ای است که درقالب آن قرار است با بریدن خیابان و حذف دیگر موانع از عرض پیاده رو کاسته و به عرض خیابان وصله شود طرحی که سال گذشته در خیابان ایت الله حیدری این شهر تجربه شد ویک نظر سنجی ساده نتیجه ان را از نظر مردم کوچه و بازار نشان می دهد.
طرح تعریض خیابان شهدای شهر ایلام از ابتدای سال جاری کلید خورد اما وجود این درختان کهنسال و بسیار ارزشمند به چالشی اصلی برای مسئولان مدیریت شهری و همچنین علاقمندان و دوستداران محیط زیست تبدیل و باعث شده است کار تعریض این خیابان به کندی پیش رود. 
این درختان سال ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در این خیابان کاشته شده و اکنون به نوعی به هویت شهر ایلام تبدیل شده است اما اکنون با اجرای طرح های تعریض حیات این درختان به خطر افتاده است. 
مسئولان شهری ایلام نیاز شهر به تعریض خیابان ها را ضروری می دانند اما بسیاری از مردم شهر ایلام نظر دیگری دارند و در مخالفت با این اقدام حتی پویشی توسط سازمان های مردم نهاد زیست محیطی نیز تشکیل شده است. 
در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر تشکیل پویش حمایت از درختان ایلام با شعار درختان را نگه دار در حمایت از درختان چنار خیابان شهدای ایلام منتشر شده است. 
در توضیح این پویش که پوستر آن در فضاهای مجازی منتشر و در برخی نقاط شهر نصب شده آمده است: 'پویش درختان را نگه دارید تلاشی جمعی از طرف مردم ایلام برای حفظ درختان، سرمایه های طبیعی شهر است'. 
این پویش توسط انجمن دوستداران محیط زیست ایلام تشکیل شده است و در روزهای گذشته در پی فراخوانی که در فضاهای مجازی منتشر شده بود تعدادی از اعضای این پویش در اعتراض به اقدام شهرداری در قطع درختان کهنسال چنار خیابان شهدای ایلام پوسترها و شعارهای اطلاع رسانی بر روی این درختان نصب کردند. 
**قطع درختان چنار باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود 
عضو هیات مدیره انجمن دوستداران محیط زیست ایلام در این باره گفت: روان سازی ترافیک نیاز اصلی شهر ایلام است اما تعریض خیابان و در نتیجه قطع درختان باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود. 
احسان معتمدی نیا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه راهکارهای متعددی از جمله اجرای طرح های ترافیکی و گسترش مراکز خدماتی و درمانی در تمام شهر برای حل معضل ترافیک وجود دارد که ابتدا باید در نظر گرفته شوند، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان شهری در دوره های مختلف همواره آخرین راهکار یعنی تعریض خیابان ها و قطع درختان را به عنوان اولین راهکار بکار می گیرند. 
وی تاکید کرد: نمونه قطع درختان در اجرای طرح تعریض خیابان های شهر ایلام پیش از این در خیابان آیت اله حیدری نیز مشاهده شده است و مسئولان بدون توجه به خواست دوستداران محیط زیست درختان این خیابان را قطع کردند. 
وی ادامه داد: تعدادی نهال بر روی رفوژ میانی این خیابان به عنوان جایگزین درختان چندین ساله این خیابان آن هم بر روی پایه های بتنی یک متری کاشته شده است که امکان رشد آنها را به کمترین میزان ممکن می رساند. 
**درختان چنار میدان شهدا متعلق به همه نسل هاست 
فعال زیست محیطی و عضو هیات مدیره انجمن دوستداران محیط زیست ایلام گفت: درختان کهنسال شهر ایلام متعلق به همه نسل ها و همه شهروندان ایلامی است و هیچکس حق ندارد در راه توسعه بدون دانش و برنامه شهر ایلام آنها را فدا کند. 
معتمدی نیا اظهار کرد: همه مسئولان ابتدا باید خود را شهروند بدانند و به اصول و قواعد توسعه پایدار پایبند باشند و به خاطر آینده فرزندان خود و دیگر مردم این شهر از قطع این درختان اجتناب کنند. 
وی ادامه داد: 30 تا 40 سال برای رشد و پرورش این درختان هزینه شده است و صدها نیروی شهرداری در این مدت برای آب دادن به آنها بکارگیری شده است بنابراین این درختان سرمایه و میراث شهر هستند و باید به نسل های آینده منتقل شوند. 
**پویش حمایت از درختان شهر ایلام با هدف آگاه کردن مردم تشکیل شده است 
فعال زیست محیطی و عضو هیات مدیره انجمن دوستداران محیط زیست ایلام گفت: پویش حمایت از درختان شهر ایلام تنها با هدف آگاه سازی مردم تشکیل شده است و هیچگونه اهداف سیاسی، مالی و منفعت شخصی در راه اندازی این پویش دنبال نمی شود.
معتمدی نیا اظهار کرد: تور عکاسی در حمایت از درختان چنار شهر ایلام، نصب شعارهای زیست محیطی بر روی درختان و تشکیل زنجیره انسانی مجازی در حمایت از این درختان از جمله فعالیت های اعضای این پویش به منظور آگاهسازی مردم ایلام است. 
وی از تمامی مسئولان، شهردار و اعضای شورای شهر ایلام خواست از قطع درختان اجتناب کنند و در صورت ضرورت به صورت اصولی این درختان را به مکان دیگری انتقال دهند. 
وی یادآور شد: مسئولان در فضاهای مجازی و به صورت شفاهی در این زمینه قول هایی داده اند اما این درختان به صورت یک در میان و شبانه در حال قطع شدن هستند. 
**رویکرد عملکرد گرایی فضای شهری ایلام را تهدید می کند 
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام گفت: رویکرد مکانیکی و عملکرد گرایی حاکم در سه دهه گذشته فضای شهری ایلام را تهدید می کند. 
علی مهرعلیزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: تولید انبوه فضاهای بی روح که بیشترین سود اقتصادی را دارد و نیازهای روح انسان در آن نادیده گرفته شده فضای شهر ایلام را بدون معنا برای افراد ساخته است. 
وی با بیان اینکه انسان به عنوان موجودی زیستی نیازمند هماهنگی میان نیازهای بدنی و محیط زندگی خود است، افزود: امروز فضای شهر ایلام فضایی خنثی است که هیچ حسی را بر نمی انگیزد. 
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام تاکید کرد: موارد متعددی از جمله درختان قدیمی، فضای مصنوع شهری، ساختمان ها و راه ها، سبک زندگی ساکنان یک شهر، ساعت رفت و آمد و محیط درونی و بیرونی زندگی افراد، تاریخ شهر و نمادهای تاریخی آن، تصویر شهر در ذهن ساکنان و غیر بومیان و ارتباط همه این عناصر با یکدیگر هویت شهری را شکل می دهند. 
مهرعلیزاده گفت: ناهمخوانی این عوامل در شهر ایلام با یکدیگر و شکل نگرفتن فرهنگ مشترک و یا خرده فرهنگ های منسجم و نبود ارتباط شهروندان ایلامی با محیط شهری می تواند به بحران هویت شهری منجر شود. 
وی با یادآوری اینکه پیامد بحران هویت احساس بی ریشه گی در شهروندان است و افراد چون احساس تعلق به فضا ندارند براحتی می توانند به شهر آسیب برسانند، افزود: مشارکت نهادمند در امور شهری، غلبه بر بی تفاوتی احساسی و فعال بودن از یک طرف و از سوی دیگر هماهنگی محیط شهری با فرد موجب وابستگی افراد با محیط خواهد شد و کیفیت زندگی، سلامت جسم و روان و کارایی شهروندان را افزایش می دهد که ضرورت دارد تا این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. 
**تخریب معابر قدیمی و خاطره انگیز به هویت شهری ایلام آسیب می زند 
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام اضافه کرد: سازگاری با محیط در دراز مدت و با محدودیت رخ می دهد بنابراین تخریب معابر قدیمی و خاطره انگیز در پی تعریض خیابان هایی که حجم بالاتری از حمل و نقل را ممکن می کند و قطع درختان برای روان تر شدن ترافیک به هویت شهری ایلام و شهروندان ایلامی آسیب می رساند که این آسیب خود می تواند منشا آسیب های اجتماعی عمده تری در فضای زیست شهری باشد. 
**شهردار ایلام: درختان چنار میدان شهدا قطع نمی شوند 
با این وجود شهردار ایلام خبر قطع درختان کهنسال را تکذیب کرد و گفت: از ابتدا نیز قرار نبود این درختان قطع شوند. 
یزدان قبادیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این درختان به هیچ عنوان قطع نمی شوند بلکه به صورت مورب برای پارک خودروها در فاصله میان درختان خط کشی می شوند. 
وی با بیان اینکه انتقال سالم این درختان به مکان دیگر نیازمند خودروهای ویژه درخت کن است که به صورت مکانیزه درخت را با ریشه از زمین در می آورد و به مکان دیگری منتقل می کند، یادآور شد: شهرداری این خودروها که قیمت هر کدام از آنها به حدود 40 میلیارد ریال می رسد را در اختیار ندارد و باید از استان های دیگر کشور به صورت اجاره بکارگیری شوند. 
شهردار ایلام توضیح داد: با توجه به قدمت بالای درختان چنار این محدوده استفاده از این خودروهای ویژه نیازمند بررسی تخصصی و علمی است و در صورتیکه از نظر علمی جابجا کردن این درختان به خشکی آنها منجر نشود در این زمینه تصمیم گیری می شود و در این مورد به طور قطع از نظر متخصصان استفاده خواهد شد. 
قبادیان اظهار کرد: سه شنبه هفته گذشته نیز نشستی با حضور دوستداران محیط زیست در دفتر شهرداری ایلام برگزار شده است و از نظر کارشناسی این افراد نیز بهره گرفته خواهد شد. 
شهر 220 هزار نفری ایلام به دلیل عرض کم معابر و خیابان ها با مشکلات متعددی از جمله ترافیک نسبی خودرو مواجه است به همین دلیل در سال های گذشته طرح های مختلف تعریض خیابان های این شهر اجرا شده که در آخرین مورد تعریض خیابان شهدا و قطع درختان چنار کهنسال این خیابان با اعتراض مردم و علاقمندان محیط زیست مواجه شده است. 
پیش از این 125 اصله درخت بزرگ و کوچک چنار در محدوده میدان خیام تا میدان شهدا شهر ایلام وجود داشت که در جریان توسعه و تعریض این خیابان در بازه های زمانی مختلف اکنون حدود نیمی از آنها قطع شده و این درحالیست که شهر 220 هزار نفری ایلام با کمبود سرانه فضاهای سبز مواجه است. 
با توجه به اینکه روند نادرست شهرسازی در گذشته باعث شده است که فضاهای شهری و خیابانهای این شهر جوابگوی نیازهای رو به رشد مردم نباشند توسعه این فضاها ضروری به نظر می رسد اما سوال اصلی این است که آیا مسئولان و مدیران شهری این استان به مفهوم توسعه پایدار پایبند هستند یا اینکه در راه توسعه و پیشرفت شهر، محیط زیست و منابع طبیعی خدادادی باید تاوان سنگینی بپردازند؟ 

نظرات ارسال نظر
  • صادق محمودیاندر تاریخ ۱ تير ۱۳۹۵

    سلام نظر من وما ها ارزشی ندارد شهر داری در احرای کارهای تخریبی استاد شده فقط ماشین سواری درد دل ما درد دل شورای شهر است که توان مقابله تا غول شهرداری را ندارد

    پاسخ به این نظر
  • مسیحدر تاریخ ۲ تير ۱۳۹۵

    نوش داروی بعد از مرگ سهراب! نمی شد قبل از قطع درختان آیت ا.. حیدری هم اعتراضی می شد؟ در دین ما روایت است که شکستن شاخه های درخت معادل شکستن بال فرشتگان است مسنولین هوشیار باشند.

    پاسخ به این نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -3روز