چهار‌شنبه 20 فروردین 1399

انجمن های زیست محیطی ایلام نیازمند تجهیزات آموزش های بیشترهستند

احسان معتمد نیا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:هرچند امسال دستگاه های متولی منابع طبیعی و محیط زیست در راستای آموزش و تجهیز انجمن های مردم نهاد اقدام های موثری انجام داده اند، اما این فعالیت ها باید رشد چشمگیرتری یابد.
وی اضافه کرد: انجمن های مردم نهاد زیست محیطی با توجه به عِرق و علاقه آنها به حفظ و سلامت طبیعت در مواقع بروز پدیده آتش سوزی جزو نخستین گروه هایی هستند که در محل حادثه حضور می یابند.
وی افزود: اعضای این انجمن ها نیازمند تجهیزات مناسب برای مهار آتش و نیز آموزش های علمی و عملی درست هستند چرا که ناآگاهی از شیوه درست مهار آتش توسط مهارکنندگان خود به عاملی تشدید کننده برای گسترش آن تبدیل می شود.
معتمد نیا تصریح کرد: یکی از عمده مشکلاتی که انجمن های مردم نهاد فعال با آن مواجه هستند نگاه ها و فشارهای است که از سوی مسئولان و دستگاه های اجرایی بر این سازمان ها تحمیل شده است که باید این نگاه ها برداشته شود.
وی تاکید کرد: هدف سازمان های مردم نهاد زیست محیطی تلاش برای سلامت محیط زیست انسانی و طبیعی بدون هیچ چشمداشتی است که اعمال نگاه های امنیتی از سوی دستگاه ها و مسئولان موجب بروز تشنج، دلزدگی و دلسردی اعضای انجمن ها و پراکندگی آنها می شود.
وی در خصوص مانور منطقه ای مهار آتش که به تازه گی در استان ایلام برگزار شد گفت: این مانور می توانست در یک فضای گسترده اما محصور شده با حجم وسیع آتش برگزار شود که واقعی تر به نظر برسد.
استان ایلام دارای 38 انجمن مردم نهاد فعال زیست محیطی است.

 

نظرات ارسال نظر