هوای استان ایلام در وضعیت هشدار قرار دارد

علی طاهر سارایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ورود این توده باعث شده که میزان غلظت ذرات معلق در هوای استان ایلام به 2 برابر حد مجاز برسد.(حد مجاز 150 میکروگرم ذرات معلق بر متر مکعب است)
وی با بیان اینکه این روند کاهشی است، افزود: میزان غلظت ذرات در هوای مهران بیشتر از سایر نقاط استان است و همچنین در آسمان ایوان نیز پایداری ذرات معلق گرد و غبار را شاهد هستیم.
رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی استان ایلام هم گفت: توده گرد و غبار از طرف بیابان های کشور عراق وارد آسمان استان شده و بخاطر چرخشی بودن حرکت آن تا 2 روز آینده نیز در هوای این منطقه مشهود است.
مجتبی میهن پرست افزود: این توده که از عصر شنبه وارد آسمان استان شده از نوع رقیق تا متوسط است و روند غلظت آن به تناوب در حال تغییر و شدید و ضعیف شدن است.
از ابتدای سال جاری تاکنون 23 روز از هوای استان ایلام بخار پدیده ریزگردهای عربی ناسالم بوده است.
از روز پنجشنبه هفته گذشته تاکنون کیفیت هوای استان ایلام بین شرایط هشدار و اضطرار در نوسان بوده و برای افراد دارای بیماری های قلبی، تنفسی و بیماری های خاص و گروه های حساس ناسالم است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز