طلب شش میلیارد ریالی شرکت آبفار ایلام از مشترکان

نورالله تیموری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اینمبلغ مربوط به اب بهای مشترکان روستایی استان است که تاکنون نسبت به پرداخت آب بهای خود اقدام نکرده اند.
وی با اشاره به قیمت فروش و تمام شده هر متر مکعب آب شرب روستایی افزود: شرکت آبفار ایلام به صورت میانگین برای تولید و توزیع هر متر مکعب آب روستایی بیش از 13 هزار ریال هزینه می کند و این در حالی است که هر متر مکعب آب برای مشترکان روستایی ایلام در حدود یک هزار و 920 ریال به فروش می رسد.
مدیر عامل شرکت آبفار استان ایلام یادآور شد: مشترکان لازم است با پرداخت به موقع آب بهای مصرفی خود، این شرکت را در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر یاری رسانند.
تیموری ابراز امیدواری کرد که با پرداخت به موقع آب بهای مصرفی توسط مشترکان، طرح های جدید و بیشتری در راستای آب رسانی روستایی در استان اجرا شود.
به گزارش ایرنا در حال حاضر175 هزار نفر از جمعیت روستایی این استان در 498 روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دارند.
تعداد کل مشترکان آب روستایی استان 45 هزار و 544 مشترک است که از این شمار 885 را مشترکان عمومی و ادارات، یک هزار و 587 را مشترکان تجاری و صنعتی و 43 هزار و 99 مشترک را بخش مسکونی تشکیل داده است.
منابع تامین آب روستایی ایلام 166 منبع است که 105 مورد آن را چشمه ها و 61 مورد را چاه و قنات تشکیل داده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و -1روز