سه‌شنبه 6 خرداد 1399

ایلام، عروس زاگرس میزبان اهل قلم

هر چند برای گردهمایی و جمع شدن طیفی از هر رشته و رسته و هنری یک بهانه لازم است تا بسیاری ها با وجه اشتراکات شان در آن محفل حضور یابند و در این محفل خبرنگار و رسانه ای بودن و دست به قلم بودن موجب شد تا بزرگترین رویداد فرهنگی ابتدای سال 95 در استان ایلام رقم بخورد.
امروز خیلی ها چشم انتظار نتایج برگزاری جشنواره فرامرزی مطبوعات هستند و از آنجایی که بیش از یک هزار و 250 اثر از خبر و تیتر و گزارش و مصاحبه گرفته تا عکس و طنز و مقاله و یادداشت، به دبیرخانه جشنواره ارسال شد بی شک بسیاری ها چشم انتظار معرفی برترین ها هستند.
در لوای انتخاب و چینش و معرفی بهترین و خوب های این جشنواره آنچه بیش از همه از جایگاه والاتری برخوردار است دوستی و صمیمت و همدلی همگان برای برپایی این چنین محفلی با شکوه است.
حضور مقامات سیاسی از کشور عراق در حد استاندارهای استان های همجوار، اهالی رسانه و قلم از نقاط دور و نزدیک کشور و کشور عراق و مجموعه خبرنگاران و دوستداران رسانه بیش از هر چیز دیگری در کنار طبیعت زیبای ایلام بر شکوه و رونق این جشنواره افزوده است.
شاید آثار خیلی ها به عنوان برتر و برگزیده انتخاب نشود و هرگز نامی از آن برده نشود اما بی شک هر اثر و هر مقاله و گزارشی راوی دردی و احساس مسئولیتی از سوی آفریننده آن بود و این خود از جایگاه و شان خاصی حائز اهمیت است.
وقتی برای بیان یک درد، برای معرفی یک توانمندی برای احیای یک اتفاق خوب و برای زدودن یک بدی از جامعه کسی دست به قلم می شود و پیچش مو را می بیند بی شک این احساس مسئولیت بر اهمیت آن مطلب می افزاید.
با این همه امروز و در این اتفاق خوب برگزاری جشنواره فرامرزی مطبوعات در استان ایلام فارغ از همه حرف ها دیدن مجموعه اهالی قلم از نقاط دور و نردیک که یک دغدغه دارند خود بزرگترین اتفاق سال است.
با امید به اینکه همه برای بیان دردهای مشترک برای احیای سنت های خوب مهربانی برای بهتر زیستن و برای اثر گذاری بیشتر در این محفل گامی اساسی بردارند.
 

نظرات ارسال نظر