ضرب و شتم خونین پزشک متخصص خانم در بیمارستان

متاسفانه شب گذشته همراهان یک بیمار فوتی با حمله به پزشک متخصص قلب این بیمارستان که یک خانم می باشند ایشان را مورد ضرب وشتم قراردادند.

پزشک ضرب و شتم خونین پزشک متخصص خانم در بیمارستان

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، روز گذشته تعدادی ازپزشکان متخصص بیمارستان امام علی (ع)شهرسرابله دراستان ایلام با حضوردرفرمانداری شهرستان چرداول،که از بروز بداخلاقی همراهان یکی از بیماران فوتی که به ضرب وشتم یکی از پزشکان متخصص منجر شده بود معترض بوده وتداوم ارائه خدمات پزشکی با وجود فضای بداخلاقی به وجود امده در این بیمارستان را امکانپذیر نمی دانستند.

 

رییس بیمارستان امام علی (ع) شهرسرابله درتشریح ماجرای ضرب وشتم یکی از پزشکان متخصص این بیمارستان توسط همراهان یک بیمار فوتی گفت:متاسفانه شب گذشته همراهان یک بیمار فوتی با حمله به پزشک متخصص قلب این بیمارستان که یک خانم می باشند ایشان را مورد ضرب وشتم قراردادند.

 

فاطمه کریمی اظهار داشت: همراهان بیماران بایستی با رعایت مقررات بیمارستان در مواجهه با بااین مسائل خونسردی خود را حفظ کرده و به حریم پزشکان تعرض نکنند واگر چنانچه خدایی نخواسته کوتاهی از جانب کادر پرشکی در درمان بیمارن مشاهده می کنند موضوع را به بازرسی ورییس بیمارستان منعکس کنند.

 

وی در ادامه افزود: مجموعه پزشکان متخصص این بیمارستان افراد دلسوزی هستند که با تحمل سختی ومشقت در این شهر کوچک وبا کمترین امکانات رفاهی اسکان یافته وبه کار مداوای بیماران می پردازند وتحمیل بداخلاقی واهانت وضرب وشتم آنها ادامه فعالیت آنان در این شهرستان را غیرممکن می سازد.

 

کریمی کوتاهی دستگاه قضایی شهرستان با تعرض کنندگان به کادر پزشکی را عامل تداوم این حرکات دانست وگفت: حقیقتا بی توجهی دستگاه قضایی وعدم برخورد جدی به متعرضین به پزشکان باعث حاکم شدن این وضعیت شده است ،چنانچه قضات با قدرت اعمال قانون کنند قطعا در آینده وقوع چنین حرکاتی که به ضرب وشتم پزشکان منجرمی شود تکرار نخواهد شد.

 

وی بیان داشت: در کمتراز یکماه که یکی از بیماران به پزشک متخصص زنان وزایمان این بیمارستان حمله ور شد متاسفانه شب گذشته یکی از همراهان بیماری که براثر عارضه قلبی علیرغم تلاشهای کادر پزشکی  جان خود را ازدست داد به پزشک متخصص قلب این بیمارستان حمله ور شده وایشان را مورد ضرب وشتم قرار دادند.

 

رییس بیمارستان امام علی سرابله تصریح کرد: با ضرب وشتم این پزشک مجموعه پزشکان متخصص ادامه فعالیت پزشکی در سایه تهدید وضرب وشتم را امکانپذیر ندانستند که موضوع به فرمانداری شهرستان منعکس شد و پزشکان با حضوردر فرمانداری از حاکم شدن فضای فوق بر بیمارستان به شدت اظهار گله مندی نمودند.

 

کریمی خاطرنشان کرد:مردم خوب شهرستان بدانند که  بمنظور جلب رضایت این تیم پزشکی بمنظور حضور در این بیمارستان که حقیقتادرجای خود  کاربسیاربزرگی در حوزه درمان شهرستان می باشد متحمل سختی های فراوانی شده ایم ومردم ومسئولین  بایستی برای حفظ این شرایط نهایت همکاری را با بیمارستان معمول دارند.

 

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با جدیت دستگاه قضایی در برخورد با ضرب وشتم کنندگان وتامین امنیت وآسایش مجموعه کادر درمانی این بیمارستان در آینده چنین موضوعاتی تکرار نشود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز