دشواری سوالات و ناخشنودی دانش آموزان مقطه متوسطه ایلام

به گزارش ایرنا، این دانش آموزان که شمار آنها به بیش 150 نفر می رسید با انتقاد از سخت بودن امتحانات نهایی، خواستار رسیدگی مسئولان آموزش و پرورش شهر ایلام به این موضوع شدند.
برخی از این افراد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کردند: سوالات امتحانات ریاضی، شیمی و عربی که در روزهای گذشته برگزار شد بسیار دشوار بود و خارج از کتاب های درسی طرح شده است.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ایلام نیز در این خصوص گفت: با توجه به اینکه معدل دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه دوم به میزان 25 درصد در کنکور تاثیر داشته و در آینده نیز قرار است معدل پایان سال جایگزین کنکور شود این مساله برای دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است.
جاسم ولدبیگی اظهار کرد: عمده اعتراض دانش آموزان دختر و پسر این شهرستان به امتحان نهایی درس ریاضی، شیمی و عربی است.
وی افزود: یکی از وظایف آموزش و پرورش، پرورش و پذیرش تفکر انتقادی و تمرین مطالبه جویی و پرسشگری است و این اداره از اعتراض به کیفیت آموزشی، مکان و عملکرد آموزشی استقبال می کند.
ولدبیگی گفت: این اداره اختیاری جز انعکاس اعتراض دانش آموزان به اداره کل آموزش و پرورش و وزارتخانه ندارد البته در برخی استان های کشور این اعتراض ها را داشته ایم.
وی تاکید کرد: دانش آموزان باید آموزش لازم را در طول دوران تحصیل ببینند تا در پایان سال بتوانند پاسخگوی سئوالات سخت و دشوار دروس باشند.
وی گفت: از طرفی نظام آموزشی نیز با توجه به سختی سوالات امتحانی باید معلمان را به آموزش های جدید و روش های تدریس نوین مجهز کند.
وی با بیان اینکه سئوالات دانش آموزان به هیچ وجه خارج از کتاب نبوده است، افزود: عمده سئوالات مفهومی و پیچیده بود و این شبهه را برای دانش آموزان بوجود آورد که سئوالات خارج از کتاب های درسی طرح شده اند.
ولدبیگی با بیان اینکه دانش آموزان به اینگونه سئوالات مفهومی عادت ندارند، یادآور شد: امسال سطح مفهومی سوالات و دشواری آنها بیشتر از پارسال بوده است.
وی اظهار کرد: با این وجود اعتراض دانش آموزان به وزارت آموزش و پرورش اعلام و هر تصمیمی اتخاذ شود این اداره نیز تابع و مجری آن خواهد بود.
در روزهای اخیر دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم برخی استان های کشور به دشوار بودن سوالات امتحانات نهایی برخی دروس خود انتقاد کرده اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز