حریم قانونی شهر ایلام با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه اصلاح شد

به گزارش ایرنا، شاپور پولادی روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام اظهار کرد: اصلاح حریم قانونی شهر ایلام با هدف اصلاح فرآیندهای سرمایه گذاری بخش خصوصی، تحقق اقتصاد مقاومتی و تحرک اقتصادی در استان انجام شده است.
وی افزود: واگذاری زمین های محدوده شهر ایلام به سرمایه گذاران بخش خصوصی به این دلیل که در اختیار راه و شهرسازی قرار دارد برای مدیریت استان فراهم نیست بنابراین امکان ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای حضور در استان وجود ندارد.
پولادی با بیان اینکه فرآیند دست و پاگیر اداری و زمانبر واگذاری زمین باعث دلسردی سرمایه گذاران می شود، تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی موظف هستند برای تحقق اقتصاد مقاومتی این فرآیندها را مشروط به اینکه قانون نقض نشود، اصلاح کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام گفت: هم اکنون در زمینه یکسری از سرانه ها از جمله آموزشی و فضای سبز با محدودیت مواجه هستیم که اصلاح حریم شهر به توسعه این فضاها کمک می کند.
وی یادآور شد: اصلاح حریم شهر به هیچ عنوان نباید در زمینه ایجاد فضاهای مسکونی و تجاری بکارگیری شود و تنها با هدف توسعه فضاهای عمومی و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری های صنعتی، گردشگری و خدماتی انجام می شود.
وی اضافه کرد: این اصلاح حریم با هدف تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی ضمن رعایت قانون انجام شده است و تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به رعایت حریم قانونی راه ها و تاسیسات موظف هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام همچنین در خصوص روستاهای حاشیه شهر ایلام نیز گفت: اگر امروز این روستاها به شهر الحاق نشوند 10 سال دیگر به ناچار با هزینه های بیشتری ملحق خواهند شد.
پولادی با بیان اینکه هم اکنون شهرداری ایلام به ساکنان این روستاها بدون دریافت هیچ هزینه ای خدمات ارائه می دهد، افزود: الحاق این روستاها در حال حاضر با هزینه کمتر و نظم بیشتری انجام می شود.
وی اظهار کرد: الحاق این روستاها در سال های آینده هزینه بسیار زیادی بر شهرداری و مدیریت شهری وارد خواهد کرد.
شهر ایلام با دو هزار هکتار مساحت 220 هزار نفر جمعیت دارد و بدلیل محصور شدن بوسیله کوه های بلند و مشرف به شهر با محدودیت زمین برای انجام طرح های سرمایه گذاری مواجه است.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام با دستور کار ویژه تعیین و اصلاح حریم شهر ایلام برگزار شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز