کاشت بی برداشت هندوانه / محصولی که روی زمین ماند

🔹جمعی از کشاورزان صیفی کار دهلرانی از خسارت صد در صدی به محصول صیفی خود سخن گفتند.

به گفته ی این کشاورزان ، به دلیل تگرگ ،سیل و آفت زردی وارد شده به مزارع هندوانه ، این محصول صیفی در تمامی مناطق شهرستان دهلران به طور کامل غیرقابل برداشت شده و روی زمین مانده است.

"علی الهایی "یکی از کشاورزان صیفی کار که 30 هکتار هندوانه کاشته است بابیان اینکه برای کاشت مزرعه ی خود در هر هکتار بالغ بر 80 میلیون ریال و درمجموع برای 30 هکتار 2700 میلیون ریال هزینه کرده است افزود: اکنون که زمان برداشت محصول رسیده است تمام هزینه ی صرف شده به ضرر تبدیل شده و هیچ درآمدی عایدم نشده است.

"
منصورحیدری "کشاورز دیگر منطقه ی عین خوش ازفصل پربارش و بابرکت سال زراعی جاری گفت و اظهار داشت : امسال باتوجه به بارندگی های مطلوب در منطقه انتظار داشتیم در هرهکتار 6 تن هندوانه برداشت کنیم ، که اکنون تنها نظاره گر سطح وسیع مزارعی هستیم که مملو از هندوانه های زردو گندیده شده است.

"جاسم چنانی"یکی از جوانان فارغ التحصیل کشاورزی منطقه ی دشتعباس نیز از تلاش خود برای روی آوردن به سیستم آبیاری مدرن و مکانیزه برای کاهش مصرف آب در سطح مزارع و  افزایش بهره وری درسطح ، خبرداد و گفت: با کسب علم روز درحوزه ی کشاورزی و دریافت تسهیلات ، مزرعه ی خود را به سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از نوار طیب مجهز کردم ولی با اتفاقی که برای مزارع صیفی افتاد تمام تسهیلات و تلاش و کار کارگران به هدر رفته و با سررسید وامها مواجه شده ام .

یکی دیگر از کشاورزان باتجربه وسالخورده ی دهلرانی گفت: تاجایی که اطلاع داریم صیفی جات جزء  محصولات کشاورزی بیمه شده نیست و صندوق بیمه مزارع صیفی را در ردیف بیمه محصولات کشاورزی قرار نمیدهد.

رضا ملکی مدیر جهادکشاورزی دشتعباس سطح زیرکشت صیفی وسبزی شهرستان را ۱۲۰۰ هکتار برشمرد وگفت : از این میزان ۳۰۰ هکتارخربزه و 537.5 هکتار هندوانه کاشت شده است.

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز