دوشنبه 5 خرداد 1399

اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع) در روستاهای ایلام (گزارش تصویری)

فعالان اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت (ع) در روستاهای ایلام به ارائه خدمات عمرانی و فرهنگی می پردازند.
  
 
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
   

 

نظرات ارسال نظر