دوشنبه 29 مهر 1398

اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع) در روستاهای ایلام (گزارش تصویری)

فعالان اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت (ع) در روستاهای ایلام به ارائه خدمات عمرانی و فرهنگی می پردازند.
  
 
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
عکس/اردوی جهادی موسسه خیریه کریم اهل بیت(ع)
   

 

نظرات ارسال نظر