دوشنبه 28 بهمن 1398

برداشت بنه در کوه های زاگرس (گزارش تصویری)

بنه یا پسته ی کوهی(وحشی) میوه درختی به همین نام است که در کوههای زاگرس و در استان لرستان ، ایلام و … می روید.

وبسایت بهار: بنه یا پسته ی کوهی(وحشی) میوه درختی به همین نام است که در کوههای زاگرس و در استان لرستان ، ایلام و … می روید.

برداشت بنه در رومشگان

 

برداشت بنه در رومشگان

برداشت بنه در رومشگان

برداشت بنه در رومشگان

برداشت بنه در رومشگان

برداشت بنه در رومشگان

برداشت بنه در رومشگان

 
نظرات ارسال نظر