برگزاری پنجمین جشنواره «حرکت» در دانشگاه ایلام (گزارش تصویری)

جشنواره حرکت ويژه انجمن هاي علمي دانشجويي هر ساله در دو سطح دانشگاهي و ملي برگزار مي شود که داراي دو بخش است؛ بخش اول فعاليت هاي انجمن هاي علمي در زمينه هاي آموزشي و ترويجي و تاليف کتاب و اختراع مورد داوري قرار مي گيرند و برگزيدگان اين بخش وارد مرحله ملي مي شوند و با ساير دانشگاه هاي کشور به رقابت مي پردازند.


بخش دوم جشنواره به صورت نمايشگاهي برگزار مي شود که انجمن هاي علمي دستاوردهاي يکساله خود را در معرض ديد بازديد کنندگان قرار مي دهند، در اين بخش غرفه هاي برتر مورد داوري قرار مي گيرند.


در جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه ایلام، ۳۰ انجمن علمي دانشجويي دستاوردهاي خود را به نمايش گذاشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 10ماه و 9روز