کشفیات جدید پارینه سنگی در ایلام

بررسی‌های باستان‌شناختی اخیر منجر به کشف شمار زیادی از مکانهای مربوط به ادوار پارینه سنگی قدیم، میانه، جدید و فراپارینه سنگی در ناحیه هلیلان در حاشیه رودخانه سیمره درشمال شرق ایلام شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، داود داودی سرپرست هیات کاوش منطقه هلیلان با اعلام این خبر گفت: مهمترین اهداف این بررسی شناسایی محوطه‌های پارینه سنگی در ارتباط با خصوصیات توپوگرافی هر محوطه، محیط پیرامون و آسیب‌شناسی محوطه است.

وی افزود: این کاوشها در واقع بازنگری بررسی‌های صورت گرفت توسط تیم دانمارکی به سرپرستی پدر موتنسن در دو دهه آخر پیش از انقلاب است.

داودی از دیگر اهداف این مطالعات را تعریف کاربری محوطه‌های پارینه سنگی، گونه‌شناسی و طبقه‌بندی مصنوعات سنگی، گاهنگاری نسبی منطقه در ارتباط با فازهای مختلف دوره پارینه سنگی، تهیه نقشه پارینه سنگی منطقه و بررسی میزان اهمیت دوره پارینه سنگی هلیلان نسبت به پارینه سنگی ایران و غرب آسیا عنوان کرد.

او خاطرنشان ساخت که آثار کشف شده اهمیت بیش از پیش این ناحیه مهم فرهنگی در غرب ایران را ثابت می‌کند.

گفتنی است، بررسی‌های هیات دانمارکی در پیش از انقلاب منجر به کشف و معرفی 24 مکان پارینه سنگی در این ناحیه شد. این هیات در غارهای "مرگرگه لان" و "مر روس" اقدام به گمانه‌زنی کرد.

درسالهای 91 و 92 هیاتی به سرپرستی داود داودی ضمن بازدید از محوطه‌های پارینه سنگی هلیلان به نتایجی متفاوت با آنچه دانمارکی‌ها بدست آورده بودند، دست یافت که نتایج این تحقیقات را در مقالات بین‌المللی منتشر کرد.

مجوز کاوش در منطقه هلیلان توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در آبان ماه 94 صادر شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز