شنبه 30 شهریور 1398

۱۵۰ کارگر پتروشیمی ایلام مقابل استانداری تجمع کردند

کارگران تجمع کننده خواهان تمدید قرارداد با این شرکت همانند قراردادهای قبلی هستند.

جمعی از کارگران پتروشیمی ایلام صبح امروز (سه شنبه) مقابل استانداری ایلام تجمع کردند.

کارگران تجمع کننده ضمن ابراز گلایه از شرکت پیمانکار جدید پتروشیمی خواهان تمدید قرارداد با این شرکت همانند قرارداد قبلی هستند.

گویا شرکت پیمانکار حقوق کارگران شرکت پتروشیمی ایلام را کمتر کرده و همین باعث نارضایتی کارگران شده است.

یکی از افراد تجمع کننده در گفتگو با خبرنگا ما درباره علت این تجمع اظهار کرد: تعداد 150 نفر از کارگران و برخی عوامل فنی شرکت پتروشیمی ایلام در این تجمع خواهان حق قانونی خود هستند.

وی گفت: این تعداد افراد با شرکت پیمانکاری و در قسمت تعمیرات مشغول به فعالیت هستند که در این راستا هر سال یک بار قراردادها تمدید می شوند و یا اینکه شرکت دیگری از طریق مناقصه ورود پیدا می کند.

این کارگر پتروشیمی ایلام افزود: قبل از ورود شرکت پیمانکار جدید با یک شرکت بومی قراردادی به مدت یک سال و شش ماه بستیم که بعد از آن شرکتی دیگر به کار گماشته شد؛ البته با پیمانکار قبلی طبق قوانین اداره کار کارگران پتروشیمی را طبقه بندی کردند که نسخه آن در اداره کار موجود است.

وی عنوان کرد: شرکت جدید مبلغ قراردای که مناقصه برگزار کرده پایین تر از شرکت گذشته است که این به کارگران ربطی ندارد و باید شرایط ما لحاظ می شد، البته این را هم باید بگوییم که شبهه هایی در برگزاری مناقصه وجود دارد.

این کارگر پتروشیمی ایلام ادامه داد: خواسته این افراد این است که قراردادی که در گذشته با آنها بشته شده، همان بسته شود و چیزی فراتر از این را طلب نمی کنند یعنی طبق قوانین شرکت گذشته با کارگران قرارداد بسته شود چرا که طبقه بندی شده است.

وی بیان کرد: این کارگران هم اکنون ممنوع الورود شده اند و تنها راه برای ادامه کار در این شرکت قبول قرارداد جدید با دستمزد پایین تر از شرکت قبلی است در حالی که هر سال که باید 17 الی 18 درصد به حقوق کارگران افزوده شود نه تنها پرداخت نشده هیچ، بلکه حقوق کمتر هم شده است.

نظرات ارسال نظر