سقوط وحشتناک دو خودرو در پل ورکبود ملکشاهی + تصاویر

بارندگي ها موجب جاري شدن سيل و خسارت هاي متعدد در شهرستان ملكشاهي شد.

به گزارش ايلام بيدار به نقل از ملکشاهی آنلاین، بارندگي هاي شب و روز گذشته موجب جاري شدن سيل و خسارت هاي متعدد در شهرستان ملكشاهي گرديد.

به علت جاري شدن سيل، پل روگذر محله وركبود دچار رانش گرديد و دو دستگاه خودروي سواري سمند و پ‍ژو به علت سقوط در مسير پل دچارخسارت شدند كه خوشبختانه اين حادثه تلفات جاني نداشت.

سيل موجب قطع ارتباطات برخي از جاده هاي اصلي و فرعي شهرستان شد.

براثر شدت سيلاب، شخم هاي مزارع منطقه بويژه در مناطق شيب دار، شسته شده و خسارت جدي به آنها وارد گرديد ه است.

همچنين سيل به عشاير و روستائيان منطقه خسارت و تلفاتي وارد كرد كه اخبار تكميلي متعاقبا منتشر خواهدشد.

 

ا

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال